Adıyaman Tabip Odası

BASINA VE KMUOYUNA

Tam bir yıl oluyor.

Dr. Ersin Arslan Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında dayak yemeğe devam ediyorlar.

En yakın ve canlı örneği bu hafta sonu Adıyaman Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan meslektaşımız Dr. Gazi Narcı bir hastanın saldırısına uğramış ve hasta yakınlarının müdahalesi ile ölümden kıl payı dönmüştür.

Dün Dr.Ersini katleden zihniyet yeniden hortlamıştır.  Siyasileri ve  İdarecileri populist politikalardan vazgeçmeye ve çalışanına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Göstermelik güvenlik tedbirlerinin etkin kılınması konusunda daha efektif tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özel güvenlik ve polisin bulunduğu bir ortamda kişi bıçakla elini kolunu sallayarak hekime ulaşıyorsa güvenlikte bir problem vardır ve bu sorgulanmalıdır.

Ortada sağlık çalışanları ve hastaları, hasta yakınlarını karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.

Sağlık Bakanı değişti, sağlık sisteminde düzelme denecek hiçbir adım atılmadığı gibi atılma niyeti de yok.

Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması var!

Gittikçe ağırlaşan iş yükü ve angarya, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var!

Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var!

Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında çalışma var!

Siyasetçiler, yöneticiler tarafından küçük düşürülme, hedef gösterilme var!

Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapamıyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz.

Eğitimimiz sürecinden başlayarak çok çalıştığımız, zor şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğimiz hastalarımızdan, hasta yakınlarından şiddet görmeyi kabul edemiyoruz.

17 Nisan 2012 günü öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın bugün ölüm yıldönümü..Hatırası önünde birkez daha saygıyla eğiliyoruz ve meslektaşımıza Allahtan rahmet diliyoruz.

Geçen yıl Dr .Ersin Dr.Gazi arkadaşımız kadar şanslı değildi . Fiili saldırı  tamamlanmıştı.. Bugün benzer şekilde fiili saldırı  hasta yakınlarının müdahalesi ile tamamlanmamış bir fiil olarak kayıtlara geçmiştir.

Bugün arkadaşımız Dr. Gazi Narcı’ya destek olmak ve   sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında bir saat sağlık hizmeti sunamayacağız.

Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacımız önemli yanlışlar olduğu ortada bulunan Türkiye sağlık ortamına katkı sağlamaktır.

Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini şiddete karşı sahici önlemler almaya ve şiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çağırıyoruz. Yurttaşlarımızı daha iyi bir sağlık sistemi için bugün Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu almamaya, aldıkları randevuları ertelemeye, eylem ve etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz.

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Bu şiddet sona ERS!N.

17.04.2013

Adıyaman Tabip Odası
SES
Adıyaman Barosu