Şırnak Tabip Odası

BASINA VE KAMUOYUNA

Tam bir yıl oldu.

Dr ERSİN ARSLAN Gaziantep'te bir hasta yakini tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir tarafında şiddet görmeye devam etti. Daha da ürkütücü olan ise artan şiddet olaylarının olağanlaşması oldu. Artan şiddet hasta hekim ilişkisini bozmakta sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak çalışma isteğini yok etmektedir.

Sağlıkta artan şiddeti araştırmak ve önlemek için kurulan TBMM SAGLIKTA ŞİDDETİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU aradan nerdeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen henüz raporunu açıklayamamış durumda olup bu gelişmelere seyirci kalmaktadır.

TTB 14 Mart için 14 acil talep içerisinde şiddet konusunu öne çıkarıp taleplerini sağlık bakanlığına iletmiş ancak herhangi bir gelişme sağlanamadığı gibi geri dönüşler de olamamıştır.

Biz sağlık çalışanları, aslında tüm bu giderek devleşen şiddet olaylarının ortadaki akıl dışı sağlık sisteminden kaynaklandığını biliyoruz. Ortada yapboz tahtasına dönen deneme yanılma yöntemiyle uygulanmaya çalışılan sağlıkta dönüşüm projesinin muhteşem eseri olduğunu biliyoruz.

Çünkü bu eser sağlık çalışanlarına ;

ağırlasan iş yükü, angarya,7/24 esnek kuralsız ve baskı altında çalıştırılmayı;

Birlik hasta haneleri arasında dama tası gibi dolaşmayı işyeri güvencesinin ortadan kalkmasını görev tanımı dışında "sağlıkçı her ısı yapabilir mantığı ile çalıştırılma" yaklaşımını;

Özel sektörde güvenceniz parasını alamadan kölelik koşullarında çalışmayı dayatıyor

Ayrıca bu sistem içerisinde siyasetçiler ve yöneticiler tarafından küçük düşürülme  ve hedef gösterilme vardır.

Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan bozuk sağlık sistemi; bu sistemde tedavi olamayan hastaların çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddeti ortaya çıkarmaktadır.

Tüm uyarı, çalışma, yakarış ve haykırışlarımıza rağmen şiddetin artmasında etkisinin olduğunu bildiğimiz uygulamalardan vazgeçilmemiş olduğu gibi bu uygulamalar ve bu uygulamaların dozajları artırılmıştır.

Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler giderek arttırılmıştır.

BOYLE SAGLİK SİSTEMİ OLMAZ

Bu şartlarda iyi hekimlik dış hekimliği hemşirelik ebelik teknisyenlik yapamıyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz.

Eğitimimiz sürecinden başlayarak çok çalıştığımız zor şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğimiz hastalarımızdan hasta yakınlarından şiddet görmeyi kabul etmiyoruz.

Şiddetten arınmış herkes için ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz anadilde sağlık ortamı talebimizdir.

ŞIRNAK TABİP ODASI
ŞIRNAK SES