Karabük Tabip Odası

Değerli Sağlık çalışanları, değerli Karabük halkı, Karabük basınının değerli mensupları;

Bundan  bir yıl önce Gaziantep’te meslektaşımız Dr. Ersin Arslan bıçaklanarak öldürüldü. Aradan bir yıl geçti, ancak  sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı değişti, ama  sağlık sisteminde değişen hiçbir şey yok. Sağlık çalışanlarını , hastalar ve hasta yakınları ile   karşı karşıya getiren yanlışlıklar halen hüküm sürüyor. Sağlıkta kaliteyi düşüren, hastaları da sağlık çalışanlarını da üzen tablolara neden olan “performans sistemi” yanlışının düzeltilmesi bir yana, sistem giderek ezici ve sıkıntı verici boyut kazanıyor. Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, yoğun iş temposu ve çalışma koşulları nedeniyle giderek tükenen sağlık emekçileri, tedavi olamayan hastalar ve sağlık çalışanlarına yönelmiş öfke ve şiddet var!

Toplumların baş belası haline gelen ve dalga dalga yayılan, her alanda kendini gösteren  şiddet, sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin öncelikli sorunu haline gelmiştir. Artık can güvenliğinin kalmadığını düşünmeye başlayan sağlık çalışanları, bir yandan bu demoralizasyon duygusu altında, bir yandan da giderek ağırlaşan, yıpratıcı çalışma koşulları altında ezilmekte, mutsuz, umutsuz bireyler haline gelmektedirler.

Hastanelerin “işletme” hastaların “müşteri” olarak değerlendirildiği, sağlık sisteminin bir “Pazar”  ‘a dönüştüğü günümüzde sağlık çalışanları kadar, bu sistemden hizmet alan hastalar da zarar görmektedir. Sağlık harcamaları büyük bir ivme ile artmakta, idareci konumundakiler,akılcı çözümler aramak yerine, “Pazar” ‘dan alınacak payın arttırılabilmesi için çaba harcamakta, ekonomik yükten hastalar da giderek artan oranlarda nasibini almaktadır. Hastaneler “bant sistemi” mantığı ile işleyen fabrikalara dönüşmüş, poliklinik sayıları akıl almayacak boyutlara ulaşmıştır.

Performans sistemi adı altında, niteliksiz, “seri üretim” mantığı ile işleyen sağlık sistemi, hem hastalar için hem de sağlık çalışanları için memnuniyetsizlik doğurmaya başlamıştır. Hastaneler dolup taşmaktadır, yapılan tetkikler, yazılan reçeteler çığ gibi büyümektedir. Bu ortamda, doğal olarak,  nitelikli hizmet almak isteyen hastaların ve hasta yakınlarının beklentileri karşılanamadığından ve  teşvik edici tutumların da etkisi ile “ŞİDDET” olgusu giderek artan sıklıkla gözükür olmuştur.

Her ne sebeple olursa olsun, kime karşı olursa olsun, kimden gelirse gelsin, şiddetin her türüne            karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik.

ŞİDDETE KARŞIYIZ.

BU ŞİDDET SONA ERSİN diyoruz.

ARTIK  YAS TUTMAK, SİYAH KORDELA TAKMAK İSTEMİYORUZ.

BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİ OLMAZ diyoruz.

İYİ ŞARTLARDA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ VERMEK İSTİYORUZ.

HASTALARIMIZIN NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMALARINI İSTİYORUZ.

YÖNETİCİLERİMİZİ ŞİDDETE KARŞI CİDDİ ÖNLEMLER ALMAYA VE BU KONUYU HASSASİYETLE  GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ.

 YANLIŞLARI BİRLİKTE DÜZELTEBİLMEK İÇİN ; HASTALARIMIZIN, YANIMIZDA YER ALMALARINI İSTİYORUZ.

BASINIMIZIN DA ŞİDDET KARŞISINDA ÜZERİNE DÜŞENLERİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ.

BU ŞİDDET SONA ERS!N 

Saygılarımızla

Karabük Tabip Odası -  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıKarabük Şubesi