Bartın Tabip Odası

BASIN AÇIKLAMASI
16 NİSAN 2013

17 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

G(ö)REVDEYİZ

 

Tam bir yıl oluyor.

Dr. Ersin Arslan Gaziantep’de bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledildi. Aradan bir yıl geçti, ancak sağlık çalışanları her gün ülkenin dört bir yanında dayak yemeğe devam ediyorlar.

Ortada sağlık çalışanları ve hastaları, hasta yakınlarını karşı karşıya getiren bir sağlık sistemi var.

Sağlık Bakanı değişti, sağlık sisteminde düzelme denecek hiçbir adım atılmadığı gibi atılma niyeti de yok.

Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması var!

Özel sektörde güvencesiz, kölelik koşullarında çalışma var!

Tüm bunların sonucunda sanki bozuk sistemin suçlusu bizmişiz gibi, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Hastalar ve yakınları sağlıkta dönüşüm programının yarattığı olumsuzluklardan, niteliksiz sağlık hizmetlerinden, her gün bir yenisi eklenen katılım paylarından yılmış durumda.

Bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapamıyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz.

Eğitimimiz sürecinden başlayarak çok çalıştığımız, zor şartlarda hizmet vermeye gayret ettiğimiz hastalarımızdan, hasta yakınlarından şiddet görmeyi kabul edemiyoruz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti  sunmamayı karar aldığımız halde yinede hastalarımızı mağdur etmeme adına biz Bartın’da işimize devam edeceğiz. Ancak halkımızın da sorunlarımız ve duyarlılığımız konusunda anlayışlı olmasını diliyoruz.

Kamu hastanelerinin yöneticileri ve tıp merkezleri sahiplerini bu olumsuzluklara karşı sahici önlemler almaya ve sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye, söylemlerinde dikkatli olmaya çağırıyoruz. Yurttaşlarımızı daha iyi bir sağlık sistemi için 17 Nisan gününde eylem ve etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz.

Böyle sağlık sistemi olmaz.

TTB Bartın Tabip Odası Adına
Dr. Ahmet  ÇATI
Başkan