Bursa Tabip Odası

DR. ERSİN ARSLAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ

 

 

Tam bir yıl oldu…

17 Nisan 2013 Çarşamba günü genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın bir hastasının yakını tarafında öldürüldüğü gün. Meslektaşımızın acısını hala yüreğimizde taşıyoruz.

Meslektaşımızın ölümünden sonra da sağlıkta yaşanan şiddet hız kesmedi. Hekimler artık her gün yaşadıkları ve duydukları yeni bir şiddet olayı nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını düşünmektedirler.

Oluşturulan bu yeni sağlık sistemi hekim ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını karşı karşıya getirmiştir. Bu geçen bir yılda şiddeti sonlandırıcı hiçbir somut adım atılmamıştır.

Sağlık sistemi sağlık çalışanları için yakıcı sorunlar içeriyor. Hekimler performans baskısı altında, esnek mesaiye dayanan daha fazla iş yükü altında çalışmaya zorlanıyor.

 Sağlıkta yaşanan sorunlar nedeniyle yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaş bunu sağlık çalışanları ve hekimlere şiddet olarak yansıtıyor.

Mesleğinin değersizleştirilmesi karşısında bunalan hekimler mutsuz, umutsuz ve gelecek kaygısı içindedir.

17 Nisandan sonra da ;

·        Angarya çalışmaya,

·        Performans baskısına ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme biçimine,

·        Sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyen katkı ve katılım paylarına ,

·        İş ve işyeri güvencesi olmadan çalışmaya

İtiraza devam edeceğiz.

17 Nisan 2013 günü öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunamayacağız.

Halkımızı 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu almamaya, aldıkları randevuları ertelemeye, eylem ve etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz.

17 Nisan günü sabah saat: 09.00’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde toplanıp Dr. Ersin Arslan için saygı duruşunda bulunacağız ve basın açıklaması yapacağız. Daha sonra hekimlerle birlikte Metro güzergâhını kullanarak Osmangazi/Şehreküstü istasyonuna kadar geleceğiz. Buradan yürüyerek Fomara kapalı çarşı güzergâhından Muradiye Devlet Hastanesi önünde hekimler ve sağlık çalışanları ile buluşacağız. Öğlen saat 12.00’de hastane poliklinikleri önünde anma töreni ve basın açıklaması düzenleyeceğiz.

Böyle sağlık sistemi olmaz.

Can güvenliği, gelecek ve iş güvenliği istiyoruz.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız…

Sağlıktaki şiddeti halkımızla beraber sonlandıracağız.

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin yıldönümü olan 17 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm Türkiye’de hekimler ve sağlık çalışanları G(ö)REVDE olacak.

 

Bursa Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Bursa Temsilciliği

 

alt     alt

alt