TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü

altTürk Tabipleri Birliği tarafından 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan TTB eski başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verilmekte olan Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2013 süreci başladı. 

Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Yönergesi esaslarına göre iki yılda bir verilen ödül, belirlenecek bir jüri tarafından aday gösterilenlerin değerlendirilmesiyle veriliyor. Başvurular Ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Başvuruların yönergede belirtilen çerçeve ve kurallara göre yapılması gerekiyor.

Bilindiği gibi 2011 yılından itibaren TTB, Nusret Fişek Ödülleri” kapsamında değişikliklere gitmişti. Bu kapsamda “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” dönüşümlü olarak veriliyor. Bu yıl Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü verilecektir.

 

TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Yönergesi için tıklayınız...