TTB, Doç. Dr. İlker Belek’e Yönelik Haksız Soruşturma İşlemlerinin İncelenmesi İçin YÖK’e Başvurdu

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan imzasıyla, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya 11 Nisan 2013 tarihinde gönderilen yazıda, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün Doç. Dr. İlker Belek’e yönelik hukuka aykırı ve haksız soruşturma işlemlerinin incelenmesi talebinde bulunuldu.

Yazıda, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında 29.01.2013 tarih ve 1305/1723 sayılı Rektörlük onayı ile bir disiplin soruşturması açıldığı ve soruşturma raporunda ‘öğretim üyeliğinden çekilmiş sayma’ cezası teklif edilerek son savunması istendiği hatırlatıldı. Yazıda, hukuka aykırı ve haksız soruşturma işlemlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesi talep edildi.

Yükseköğretim Kurumu’na gönderilen yazı için tıklayınız.