Batman Tabip Odası’ndan Birinci Basamakta Yaşanan Sorunlarla İlgili Basın Açıklaması

alt

“İş yükü ve angarya değil, can, iş, gelecek ve ücret güvencesi istiyoruz”

Batman Tabip Odası tarafından aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerine yazılan Ölüm Bildirim Sistemi Nöbetleri ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Batman Tabip Odası’nda 11 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında artan iş yükü ve esnek/angarya çalışma dahil Birinci Basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca 17 Nisan 2013’de gerçekleşecek G(ö)REV etkinliğine katılım sağlanacağı belirtilip vatandaşlardan destek istendi.

 

BASIN  METNİ

Değerli basın emekçileri saygıdeğer halkımız/hastalarımız ;

Uygulanan sağlık politikaları yüzünden artık kendimizi yorgun hissediyoruz.Yorgun ve mutsuz bir hekimin iyi sağlık hizmeti veremeyeceğini de en iyi biz biliyoruz.

Bilindiği gibi ilk pilot uygulamasına 2005 yılında düzce ilinde başlanan aile hekimliği uygulamasına ilimiz Batman  2010 yılı ağustos ayı itibarı ile sisteme dahil olmuştu.Aile hekimliği uygulaması ile birlikte mevcut sağlık ocakları Aile Sağlığı Merkezi adını alarak biz Aile Hekimlerine kiralanırken, hekim ve yardımcı sağlık personeli sözleşmeli statüye geçirilerek iş güvenceleri de ellerinden alınmış oldu.Yine  her geçen gün Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni uygulama yönetmelikleri ve genelgelerle hekimler ; omuzlarına yüklenmeye çalışılan angarya iş yükleri ve meslekleri dışında uğraşmak zorunda bırakıldıkları bir çok başka konu dolayısıyla mesleklerini icra edemez hale getirildiler

Bu angarya iş yükünün son örneği aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerine getirilen ÖBS(Ölüm Bildirim Sistemi) nöbetleri olmuştur.

ÖBS nedir?.ÖBS evinde yaşamını yitiren herhangi bir kimsenin defin edilebilmesi için yerinde ölü muayenesi yapılarak verilecek olan hekim raporu için çıkarılan  nöbet uygulamasının adıdır.

Toplumun sağlık hakkını her platformda savunan bir meslek örgütü olarak halkımızın en doğal insani hakkı olan kendi inanç ve geleneklerine göre ölüsünü istediği saatte gömme isteği ve defin ruhsatı ile ilgili sağlanacak kolaylık konusunda hiçbir itirazımız yok ve olamaz. Aksine bu insani talebin karşılanması için bizlerin de  yıllardır bir düzenleme yapılması ile ilgili talepleri olmuştur. Ancak halkın sağlık  ihtiyaçlarına göre sağlık hizmet planlaması yapmak yerine, sermayenin taleplerine göre yapılan planlamalar halkın gerçekliğinden kopuk olduğu için yıllardır çıkarılan her yeni planlamada olduğu gibi bu işte de bir dizi ciddi sorunlar doğmuştur. Nitekim sağlık idaresi bu sebeplerden kaynaklı olarak yaklaşık 3 aydır bu hizmeti layıkı ile düzenleyememiştir.Çünkü merkezi hükümet her şeyi ben bilirim ben yaparım mantığı ile özünde seksen yıllık otoriter mantığını devam ettirmekte ve sağlık hizmeti üreten hekimlerin örgütlü gücü olan TTB ve Yerel Tabip odalarını dinlemek ve görüşlerini almaktan kaçınmaktadır.

Aile hekimleri günlük 8 saat mesai esasına göre çalışmakta iken ÖBS ile yaşamının geri kalan diğer anları da bir esnek çalıştırma mantığı ile gasp edilmiş olmaktadır.Oysa bu iş çok daha uygun bir planlama ile donanımlı ve  7/24 esası ile çalışan birimlerce ambulans ve sağlık ekibi marifeti ile yapılabilinirdi.

Mesai saatleri dışında ve angarya iş yükü olarak Aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerine tutturulmaya çalışılan bu nöbetlerle ilgili meslektaşlarımızın ciddi kaygıları bulunmaktadır.

Bu kaygıların başında da günün / gecenin herhangi bir vaktinde (merkez, ilçe veya köy yeri olabilir) hekimin sadece bir şoför eşliğinde ölü muayenesine gitmesi, şüpheli ölüm durumlarında yaşanabilecek sorunlar ve raporu düzenlerken ki hissedeceği psikoljik baskı , mesleki yetersizlik gibi kaygılar meslektaşlarımızı ciddi ciddi endişelendirmektedir.

Dolayısıyla ÖBS uygulaması sırasında yaşanabilecek olan tüm olumsuzlukların sorumluları;en başta ilgili mevzuatları hazırlayan merkezi iktidar ve sağlık bakanlığı ile bu uygulamaları bizlerin defalarca uyarısına rağmen yasal mevzutları ileri sürerek yerelden yana insiyatif alamayan yerel sağlık yöneticileridir.

Bu uygulamalardan kaynaklı olarak meslektaşlarımızın yaşayacağı herhangi bir olumsuzluk durumunda meslek örgütü olarak meslektaşlarımıza her türlü desteği sunacağımızı, hukuksuz olduğuna inandığımız bu uygulama ile ilgili her türlü yasal itiraz yollarını kullanacağımızı  sizler aracılığıyla yetkililer ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

VE SON OLARAK :

AİLE HEKİMLERİ OLARAK;PERFORMANS KAYGISI VE DAĞ GİBİ BÜYÜYEN ANGARYA İŞLER YÜZÜNDEN HALKA BİLİMSEL SAĞLIK HİZMETİ VEREMEZ HALE GETİRİLDİK.

GELECEĞİMİZDEN KAYGILI VE MUTSUZUZ.

BİZLERİ REÇETE MEMURUNA DÖNÜŞTÜREN  SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROĞRAMI  MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE SAYGINLIĞIMIZI YOK ETTİ.

HASTALARIMIZI MÜŞTERİLEŞTİREREK PİYASANIN OYUNCAĞI HALİNE GETİRDİ.

TOPLUMUN SAĞLIK BİLİNCİ İLE OYNANARAK ,HALK ULUSLARARASI TEKELLERİN OYUNCAĞI HALİNE GETİRİLDİ.

AZDIRILMIŞ SAĞLIK TALEBİ YÜZÜNDEN ŞİDDETE UĞRUYORUZ , SAHİPSİZ VE  KORUMASIZIZ

HÜKÜMETİN HERKESE PARAN KADAR SAĞLIK ANLAYIŞI BİZE ŞİDDET OLARAK DÖNÜYOR.

CAN, İŞ, GELECEK VE ÜCRET GÜVENCEMİZ YOK.

BU HER YÖNÜ İLE SIKINTILI SAĞLIK ORTAMINDA  17 NİSAN" DA  YANİ  DR.ERSİN ARSLAN"IN BİR HASTA YAKINI TARAFINDAN KATLEDİLDİĞİ GÜNDE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE BERABER İŞ BIRAKACAĞIMIZI YANİ ACİL HALLER DIŞINDA SAĞLIK HİZMETİ ÜRETMİYECEĞİMİZİ  KAMUOYUNA BU VESİLE İLE İLETMEK İSTERİZ.  

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.11.04.2013

BATMAN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

VE AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU ADINA 

BTO GENEL SEKRETERİ  DR.SELAHATTİN OĞUZ