İlker Belek Üniversitenin Onurudur, Elinizi Ondan Çekin

altAkdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nin bir basın açıklamasını okuduğu için” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek’in işine son vermek istemesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde 11 Nisan 2013 tarihinde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, HASUDER, Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Üniversite Konseyleri Derneği ve Van Öğretim Elemanları Derneği tarafından yapılan basın açıklamasına, TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi Sözcüsü Prof. Dr. Raşit Tükel, SDÜ Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Eroğlu ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yanı sıra çok sayıda dernek, sendika, meslek odası ve siyasi parti temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Yönetim istifaya çağırıldı

“Üniversitede Hukuksuzluğa ve Baskılara Son” yazılı pankartın taşındığı basın açıklamasında sık sık “Rektör İstifa”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “İlker Belek Yalnız Değildir”, “Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek” sloganları atıldı ve üniversite yönetimi istifaya çağırıldı. Basın açıklamasına öğretim üyeleri, asistan hekimler, tıp öğrencileri ve üniversite çalışanları da katılarak Doç. Dr. İlker Belek’e destek verdi.

Ortak basın açıklaması metni ise TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen tarafından okundu.

 

BASIN AÇIKLAMASI

11 Nisan 2013

İLKER BELEK ÜNİVERSİTENİN ONURUDUR.

GERİCİLİĞİN ONU ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞTIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek Halk Sağlığı alanında son derece önemli bir akademisyendir. 25 yıllık akademik hayatına sayısız makale ve kitap sığdıran Belek, özellikle sağlık politikaları ve sağlık iktisadı alanında tartışmasız bir uzman haline gelmiştir. Bu alanlarda eserlerine atıf yapılmadan üretilen bir akademik çalışmaya rastlanmaz olmuştur. Yaptığı çalışmalar sadece sağlık alanında değil, toplumsal eşitlik ve sosyal devlet konusunda da Türkiye düşün yaşamına büyük bir katkı sağlamıştır.

Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı bir ikinci soruşturma ile işine son verilmek isteniyor. Geçen yıl açılan soruşturmada dini semboller ile tıp eğitimi arasındaki ilişkiye dikkat çektiği için “eşitliğe aykırı davrandığı” gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve maaş kesme cezası uygulanmıştı. Bu yıl ise Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’nin bir basın açıklamasını okuduğu için hakkında Rektörlük tarafından tekrar soruşturma açılmış ve kendisine suçlu bulunması durumunda görevden çekilmiş sayılacağı bildirilmiştir.

Olay esastan yanlıştır. Ancak soruşturma özgürce düşünce açıklama, akademisyen bağımsızlığı ve üniversite teamüllerine tamamen aykırı olmanın yanı sıra hukuk dışı bir uygulama olarak da karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce soruşturma belirsiz kişilerin şikayet dilekçeleriyle başlatılmıştır. Bu kişiler özel yaşamı ihlal ederek Belek’e ait kişisel yazışmaları dilekçeye eklemişlerdir. Rektörlük ise bu kişiler için savcılığa suç duyurusunda bulunmak yerine Belek hakkında soruşturmacı atayarak süreci başlatmıştır. Dolayısı ise Rektörlük de hukuk karşısında soruşturulması gereken kurum durumuna düşmüştür.

 Ancak buna benzer yıldırma ve baskı uygulamaları AKP’nin özellikle son üç yılında tekil olaylardan çıkmış ve çok yaygınlaşmıştır. Üniversitelerde ilerici, aydın, yurtsever, sola açık bilim insanları ağır bir baskı altına alınmıştır. Baskı genellikle usulsüz ve haksız soruşturmalarla yürütülmektedir.

 İleride Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve yardımcılarını bazı tarih araştırmacılarının dışında hatırlayan çıkmayacak, ancak İlker Belek’in işine son verilmesi durumunda Akdeniz üniversitesinin ve genel olarak Türkiye üniversite dünyasının yüzüne yıllarca kalacak bir kara leke sürülmüş olacaktır.

 Biz aşağıda imzası olan meslek örgütleri, sendika ve dernekler olarak yapılan uygulamaya bir an önce son verilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde sürecin takipçisi olacağımızı ve bu uygulamadan sorumlu olanları tarih önünde suçlu ilan edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

İlker Belek üniversitenin onurudur. Elinizi ondan çekin.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası TTB, Isparta Öğretim Üyeleri Derneği, HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği), Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Üniversite Konseyleri Derneği, Van Öğretim Elemanları Derneği

alt     alt

alt     alt