Balıkesir’de ’Odaların Dünü, Bugünü, Yarını’ Tartışıldı

alt“Odaların dünü, bugünü, yarını”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

6 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen panele TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Av. Celal Ülgen konuşmacı olarak katıldı. Konuşmalarda, AKP Hükümeti’nin odalar üzerinde kurduğu baskılar eleştirildi.