Bugün Günlerden Asistan Hekim

altTTB Asistan Hekim Kolu tarafından 5 Nisan 2013 tarihinde yapılan açıklamada,  TTB ve sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla Türkiye’nin her yerinde “Eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti, iş, can ve gelir güvencesi” talepleriyle, artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere 17 Nisan’da gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemine katılım sağlanacağı duyuruldu.

 Açıklamada, “Nitelikli uzmanlık eğitimi istiyoruz! Şiddetsiz çalışma ortamı istiyoruz! Performans sistemi kaldırılsın! İnsanca mesai saati/ nöbet ertesi izin hakkımızı istiyoruz! Yaşanabilir maaş istiyoruz!” denildi.

Bugün Günlerden Asistan Hekim

Bugün günlerden uykusuzluk, yorgunluk, 33 saat çalışma...
Bugün günlerden nöbet ertesi mesaiye devam etme, tüm zorlu çalışma koşullarına karşın eğitim talep etme...
Bugün günlerden tükenmişlik,  yorgunluk, bıkkınlık…
Bugün günlerden Melike, Mustafa...
Bugün hastanelerde hastayı ilk karşılayan, günde 1000 hasta bakılan acillerde şiddete en çok maruz kalan hekimlerin günü...
Bugün hastanenin joker elemanı, ucuz iş gücünün günü…
Bugün 5 Nisan Asistan Hekim Günü...
Geçtiğimiz yıllarda asistan hekim mücadeleleri ile takvime not ettirdiğimiz gün...
Dokuz Eylül grevinin yıl dönümü…
Bugün Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi"nde süresiz greve giden asistan hekimlerin günü…
Bugün günlerden daha iyiyi isteme gelecek güzel günlere inanma…
Bugün taleplerimizi haykırmanın günü…

NİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ İSTİYORUZ!

ŞİDDETSİZ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!

PERFORMANS SİSTEMİ KALDIRILSIN!

İNSANCA MESAİ SAATİ/ NÖBET ERTESİ İZİN HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

YAŞANABİLİR MAAŞ İSTİYORUZ!

BUGÜN;

SAĞLIKTA ŞİDDET DEVAM EDERKEN, SAĞLIK SİSTEMİ ŞİDDETİ BESLERKEN, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI"NA KARŞI MÜCADELEDE KARARLI OLDUĞUMUZU 17 NİSAN GREVİNE KATILACAĞIMIZI BİLDİRDİĞİMİZ GÜN…  

TTB ASİSTAN HEKİM KOLU