Manisa'da Asistan Hekimler Süresiz Grev Kararı Aldı!

altCelal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi"nde görevli asistan hekimler, hekimlere yönelik şiddetin artması ve hastane yönetiminin asistan hekimlerin sorunlarına duyarsız kalması nedeniyle süresiz greve gidiyor.

Hastane yönetimine sorunları ve döner sermaye katkı payı ücretlerinin dağılımındaki adaletsizliği anlatan bir dilekçe veren asistan hekimler, yönetimden olumlu bir yanıt alamayınca 10 Nisan 2013 tarihi itibari ile süresiz greve gitme kararı aldı.

Konu ile ilgili Manisa Tabip Odası tarafından 4 Nisan 2013 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök ve Asistan Hekimler Komisyonu temsilcilerinin katılımı ile yapılan basın toplantısında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimlerinin yapacağı G(ö)REV eyleminin desteklendiği duyuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın çalışanları,

Tıp eğitiminin olmazsa olmazlarından olan asistan hekimlik süreci, harcanan emeğe denk adil ve dengeli bir karşılığı olmadan yürütülen bir çalışmadır ülkemizde. Aslında bir eğitim süreci olması gereken bu dönem, daha çok çalışmaya, daha çok angaryaya, daha çok şiddete maruz kalan ucuz emek kaynağı olarak görülmektedir genellikle.  Hem çalışmak zorunda olup, hem eğitim görmeye çalışılan zor bir dönem olan asistan hekimlik, adına Sağlıkta Dönüşüm denen uygulamaların en fazla etkilediği hekim grubu belki de. Sorunları hiçbirimizin yabancı olduğu konular değil. Sorunlarının kaynağı, sağlıkta dönüşümün sonucu olan; sağlıksız sağlık ortamı. Bu ortamın yarattığı mutsuzluk ve tükenmişlik!

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de asistan hekim meslektaşlarımız benzer sorunları yaşıyorlar. Eğitim sürecine, çalışma koşullarına, ücretlerine, güvenliklerine yönelik taleplerini seslendiriyorlar bir süredir.

Şiddetten uzak bir ortamda çalışmak istiyorlar,

Can güvenliklerinin korunmasını istiyorlar,

Daha nitelikli bir eğitim almak istiyorlar

Ve elbette emeklerinin karşılığını almak istiyorlar.

Her fırsatta söyledik, söylüyoruz, bıkmadan söyleyeceğiz. Hizmeti üretenleri mutsuz eden ve tüketen bir sistemde, ne o hizmetin kalitesinden söz edebilirsiniz, ne de hizmet alanın memnuniyetinden. 

Zaten özveri gerektiren bir mesleği, tüm zorluklarına rağmen severek yapan binlerce hekimiz bu ülkede. Ama süreç hekimleri, sağlık çalışanlarını zorluyor. Bunun karşısında durmak için elimizde bulunan en önemli araç hizmet üretmeme hakkı, yani grev.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri de 10 Nisan 2013 Çarşamba günü bu haklarını kullanmaya başlayacaklarını açıkladılar. Bir hafta sonra, 17 Nisan’da bir yıl önce Gaziantep’te katledilen genç meslektaşımız Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde ülke çapında bir grev yapılacağını duyurdu Türk Tabipleri Birliği.

Artan iş yükü, pervasız şiddet, mesleki gelişimin engellenmesi, geçim sıkıntısı tüm hekimler gibi Celal Bayar Üniversitesi asistan hekimlerinde de “bıçak kemiğe dayandı” hissini uyandırmaktadır.

 

Seslerine ses, ellerine el vermek için buradayız. Ne kadar çok el, ne kadar çok yürek var bu ülkede onlar gibi düşünen, onlar gibi hisseden, onlar gibi yaşayan.

Bu duyulsun, bu görülsün ve bilinsin istiyoruz.

Manisa Tabip Odası