Aydın ve Ankara'da Asistan Hekimler Şiddeti Protesto Etti

alt

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri yaptıkları basın açıklaması ile hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto ettiler.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları 2 Nisan 2013 tarihinde Aydın Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak hekime yönelik şiddete tepki gösterdi. Basın açıklamasına Aydın Tabip Odası Başkanı Eralp Atay da destek verdi.

Asistan hekimler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Güneri Kuruöz, 2005 yılında Prof. Dr. Göksel Kalaycı’nın öldürülmesiyle başlayan, Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi ile hızla devam eden, Dr. Melike Erdem’in mobing sonucu intihar etmesiyle tırmanan şiddet geleneğinin büyüdüğünü belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde iki asistan hekime yapılan saldırıya tepki gösteren Kuruöz şöyle konuştu: “’Sağlıkta Dönüşüm’ dediniz. ‘Hasta memnuniyeti’ dediniz. Ancak hekimleri, sağlık çalışanlarını hiç mi hiç düşünmediniz. Siz rüzgarsız bir dağ, yağmursuz ırmak, topraksız başak olur mu sandınız? Hekimler ve sağlık çalışanları olmadan bu hastanenin soğuk duvarları size neyi anlatacaktır? Hastaneleri, CEO’lara, patronlara peşkeş çekip hipermarkete çeviren, ‘ürettiğin kadar değerlisin’ diyen, bilimi onuncu köye atan, bizi vasıfsızlaştırmaya, geleceksizleştirmeye çalışan zihniyete ‘ARTIK YETER’ diyoruz.”

ANKARA

Ankara’da ise sağlık alanında gün geçtikçe artan şiddet olaylarını protesto etmek ve “Artık Yeter” demek üzere 3 Nisan 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri tarafından bir basın açıklaması düzenlendi.
Ankara Tabip Odası’nın da destek verdiği basın açıklamasına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özden Şener ve Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Selçuk Atalay ve Dr. Ebru Basa’nın yanı sıra CHP milletvekilleri Hülya Güven, Aytuğ Atıcı ve Nurettin Demir de katıldılar.
Hacettepeli hekimlerin şiddete karşı bir araya geldiği basın açıklaması metnini, Hacettepe Üniversitesi Asistan Hekimleri adına Dr. Deniş Ateş okudu. Açıklamada dile getirilen talepler ise şöyle:

  1. Diğer meslek gruplarından farklı olarak “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet” başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nda ağırlaştırılmış hükümlere yer verilmesi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcı hale getirilmesi.
  2. Eksik istihdamın giderilmesi, üstesinden gelinemeyecek iş yükünün hekimin sırtından alınması.
  3. Çalışan güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, bu sorumluluğu yerine getirmeyen güvenlik görevlilerinin derhal işine son verilmesi.