TTB, TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’na Mektup Gönderdi

alt

TTB, Sağlık Bakanı, sağlıkçı milletvekilleri ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na bir mektup gönderdi.

 

 

 

Mektupta, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak devam ettiğine dikkat çekilerek, önlemlerin bir an önce alınması talep edildi ve 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde hekimler ile sağlık çalışanlarının artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükselteceği bildirildi.

SAĞLIK BAKANI,

HEKİM MİLLETVEKİLLERİ,

TBMM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

17 Nisan 2013, Gaziantep’de öldürülen meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın ölümünün birinci yılıdır. Geçtiğimiz bir yılda maalesef sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmiştir. Daha da ürkütücü gelişme ise şiddetin yaygınlaşmasının yanı sıra olağanlaşmasıdır. Artan şiddet hekim-hasta ilişkisini bozmakta, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir.

Sağlıkta artan şiddeti araştırmak ve önlemek için kurulan TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu henüz raporunu bile açıklayamamış durumda olup bu gelişmelere seyirci kalmaktadır.

 Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart için 14 Talep içinde şiddet konusunu öne çıkarıp taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletmiş ancak herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Önerilen yasa teklifi ile ilgili hiçbir olumlu adım atılmamıştır.

 17 Nisan 2013 günü Türkiye’nin her köşesinde, her hastane ve sağlık biriminde hekimler ve sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükselteceklerdir. Dr.Ersin  Arslan’n ölümü ve artan sağlıkta şiddet tüm hekimler gibi sizi de, eminiz ki, üzmektedir. 17 Nisan 2013 günü sizleri de aramızda görme dileğimizi ve önlemlerin bir an önce alınması konusundaki girişimlerinizi tüm hekimler adına talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. A. Özdemir Aktan