Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!

 

altTTB Merkez Konseyi tarafından 1 Nisan 2013 tarihinde hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek üzere bir basın açıklaması yapıldı.

  Açıklamada, 3 Nisan 2013 tarihinde saat 12.30’da, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın da katılımı ile TTB Merkez Konseyi üyeleri ve İzmir Tabip Odası yöneticilerinin, iki hekimin şiddete maruz kaldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde sağlıkta şiddete karşı basın açıklaması yapacağı duyuruldu.
Öte yandan geçtiğimiz yıl Gaziantep’de öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2013 günü diğer sağlık örgütleri ile birlikte tüm Türkiye’de yapılacak etkinlik takvimi ve sağlıkta şiddete karşı mücadele programı bu basın açıklamasında açıklanacak.

BASIN AÇIKLAMASI
01.04.2013

Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN!

Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı yitirmemizin ardından neredeyse bir yıl geçti. Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin son bulması için hiçbir adım atılmadı. Aksine hastanelerde şiddet olayları olağanlaştı. Çürük sağlıkta dönüşüm programı her gün hastalar ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Bir meslektaşımızı daha yitirmeye tahammülümüz yok ancak üzülerek söylüyoruz ki böyle acı bir haber daha almamız an meselesi.

Geçtiğimiz hafta içinde bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Ağrı’da, iki sağlık çalışanının şiddete maruz kalması sonucu İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde, hasta yakını tarafından uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet Hastanesi’nde ve son olarak iki asistan hekimin hasta yakını şiddetine uğraması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sağlık çalışanları iş bırakmışlardır. Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları nedeniyle iş bırakmalar yaşanmaktadır. Açıkça görülmektedir ki dönüşüm programının ürünü olan bu sağlık sistemi ile artık hizmet vermek mümkün değildir. Hasta ve sağlık çalışanları arasındaki güven ilişkisinin ortadan kalktığı, kavga alanlarına dönüşen hastanelerde çalışanların can güvenliğinden söz edilememektedir. Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili hiçbir yaptırımda bulunmamakta, sorunu görmezden gelmeye devam etmektedir. Sağlıkta şiddet, Sağlıkta “Dönüşüm” Programı’nın bizleri getirdiği noktadır. Tahammülsüz, çaresiz hastalar ve aşırı iş yükü altında ezilen, performans sisteminin köleleştirdiği, bıkkın, yorgun sağlık çalışanları bu sistemin mağdurları olarak ne yazık ki karşı karşıya gelmekte; sağlıkta dönüşümün bedelini hekimler canlarıyla ödemektedir.

Sağlık Bakanlığı gerekli sorumluluğu üstlenip hızla sağlıkta şiddetin gerçek nedenleriyle yüzleşmeli, gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır. İflas etmiş bu sağlık sisteminin daha fazla sağlık çalışanının canına mal olmasına izin verilemez. Sağlıkta şiddetin tüm nedenleri ortadadır, gerçek sorumluları bellidir.

3 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 12:30’da, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Merkez Konseyi üyeleri ve İzmir Tabip Odası yöneticilerinin katılımıyla geçtiğimiz hafta iki meslektaşımızın şiddete maruz kaldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde sağlıkta şiddete karşı basın açıklaması yapılacak, geçtiğimiz yıl Gaziantep’de öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2013 günü diğer sağlık örgütleri ile birlikte tüm Türkiye’de yapılacak etkinlik takvimi ve sağlıkta şiddete karşı mücadele programı açıklanacaktır.

Bir meslektaşımızı daha yitirmemek için!

 Sağlıkta şiddet sona ERSİN!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

TTB ASİSTAN HEKİM KOLU