Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı İş Bıraktı

altHekimler ve sağlık  çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli iki asistan hekim 28 Mart günü bir hasta yakınının saldırısına uğradı.  Asistan hekimlerin darp edilmesine ve saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hekimler ve sağlık çalışanları olayın yaşandığı gün hastane bahçesinde çadır kurarak sabaha dek nöbet tuttu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının acil hastalar dışında hiçbir hastaya bakmamaya karar vermesi üzerine ise 29 Mart günü iş bırakma eylemi yapıldı.

Olay ise şöyle gelişti: Nöroloji servisinde yatarak tedavi gören bir ALS hastasının yaşamını yitirmesi sonrasında hasta yakını görevli asistanlar Dr. Anıl Gürkan ve Dr. Nazenin Hasanzade’ye saldırarak ölümle tehdit etti.  Gözaltına alınan saldırgan savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Saldırganın serbert bırakılması ise büyük tepki yarattı ve hastane çalışanları bir günlük iş bırakma kararı aldı. 

İş bırakma eylemine İzmir Tabip Odası ile SES üye ve yöneticileri de destek verdi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Fatih Sürenkök"ün de katıldığı iş bırakma eylemi ve basın açıklamasının ardından İzmir Adliyesi’ne ifade vermeye gidecek asistan hekimler Dr. Anıl Gürkan ve Dr. Nazenin Hasanzade’ye destek için bu kez adliye önünde toplanıldı ve burada İzmir Sağlık Çalışanları Platformu tarafından basın açıklaması yapılarak hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi.