Türk Tabipleri Birliği Heyeti Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar İle Görüştü

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Sekreteri Levent Koşar ve Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler’den oluşan Türk Tabipleri Birliği heyeti 29 Mart 2013 günü Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ı ziyaret etti.

Görüşmede işçi sağlığı alanında yaşanan sorunlar, işyeri hekimlerinin çalışma koşulları, işçi başına ayrılan süreler, alanda yaşanan taşeronlaşma, meslek hastalıkları konusunda Türkiye’nin durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin tespit ve görüşleri aktarıldı.

Türk Tabipleri Birliği