Dostları Ata Abi’yi Son Yolculuğuna Uğurladı

alt

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ata Soyer, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, 19 Mart günü kaybettiğimiz Ata Soyer için İzmir ve Ankara’da törenler düzenlendi.
Ata Soyer için ilk tören 20 Mart 2013 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Bölümü Büyük Amfi’de yapıldı. Törene, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Fatih Sürenkök, Mehmet Zencir, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, sağlık meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.
21 Mart 2013 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği binası önünde gerçekleştirilen cenaze törenine ise Ata Soyer’in annesi, babası, kızı, kız kardeşi, ailesi, sevenleri-dostları, öğrencileri ve mücadele arkadaşlarının yanı sıra başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, meslek odaları, kitle örgütleri, sendikalar, bazı siyasi partilerin üye ve temsilcileri katıldı.

Ata Soyer’le ilgili duyguların paylaşıldığı törende saygı duruşunun ardından, Ata Soyer’in babası Mustafa Soyer, dayısı Yalçın Temel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hakevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi adına Sadık Çayan, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Selçuk Atalay, İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreterlerinden Hüseyin Demirdizen, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanlarından Eriş Bilaloğlu, SDP adına Hüseyin Taka, Sosyalist Parti Başkanı Mustafa Kahya, EMEP Genel Merkezinden Fevzi Ayber, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Avukat Şenal Sarıhan, Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Sultan Özer, yakın dostlarından Sedat Abbasoğlu ile Selim Ölçer ve öğrencilerinden Fuat Akgül birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, Ata Soyer’in demokratik hekim hareketine, sağlık hakkı ve sendikal mücadeleye katkıları, bağlılığı dile getirildi, devrim ve sosyalizm mücadelesine olan inancı vurgulandı.

Törenin ardından karanfillerle donatılmış Ata Soyer’in naaşı omuzlar üzerinde Maltepe Camii"ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ata Soyer, Karşıyaka Mezarlığı"nda, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

ATA SOYER’İN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. Ata Soyer 1955 yılında Malatya"da doğdu. İlkokula Edirne’de başlayıp Siirt’de bitirdi. 1972 yılında Bahçelievler Deneme Lisesi"nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi"ne girdi. Öğrencilik yıllarında Tıp Der, Köylü Derneği, Maltepe Halkevi, Ankara Tabip Odası, HalkevIeri Genel Merkezi gibi örgütlerde mücadele yürüten Soyer, 1978’de mezun olduktan sonra Hasankeyf Sağlık Ocağı’nda meslek yaşamına başladı.

1980 Kasım’ında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1981’de gözaltına alındı. 1982’de asistanlığının bitimine 20 gün kala görevine son verildi.

1983 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde başladığı radyoloji ihtisasını 1987"de tamamladı. 1987-94 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Radyoterapi Kliniği’nde çalıştıktan sonra 12 Eylül 1994 tarihinde mahkeme kararı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü’ne geri döndü. 1997 yılında halk sağlığı ihtisasını tamamladıktan sonra, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2006 Temmuz’unda emekli olarak ayrılmak durumunda kaldığı bölümüne 2008’de tekrar döndü. 2012 yılında aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirildi.

Ata Soyer, öğrenciyken içinde yer aldığı Ankara Tabip Odası faaliyetlerini bu kez bir hekim olarak Ankara Tabip Odası’nda yürüttü. sol hekim hareketinde önemli toparlayıcı işlev yapan Çağdaş Hekim ve Etkin Demokratik TTB gruplarıyla, 12 Eylül sonrası 1989 baharındaki işçi eylemlerine paralel olarak beyaz eylemleri başlatan ekibin en önde gelen isimlerindendi.  

1986-90 tarihleri arasında Ankara Tabip Odası Genel Sekreterliği’ni yapan Soyer, 1990-98 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde görev aldı. 1994-96 yılları arasında Merkez Konseyi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2002-2006 yıllarında da TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesiydi.

Ata Soyer, KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) kuruluşundaki Tüm Sağlık-Sen’in kurucu üyesiydi. 

1980 sonrası, 12 Eylül döneminin faşist cuntasının karanlık günlerinde, hava gibi, su gibi ihtiyaç olan insan hakları mücadelesi içinde yer aldı, hekim olarak başta işkenceye karşı olmak üzere yürütülen faaliyetin en önündeydi. İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı  (TİHV) kurucu üyeliği ve Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği (NÜSHED) kurucu üyeliği yaptı.

Soyer, sürekli okuyan, yeni mücadele alanları geliştiren bir perspektife sahipti. Bu nedenle TTB içerisinde çok çeşitli kol ve komisyonlarda (İnsan Hakları Kolu, Halk Sağlığı Kolu, Özlük Hakları ve Sendikalaşma Kolu, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, Tıp Dünyası Yayın Kurulu vb) çalıştı.

Gençlik yıllarından başlayarak içinde yer aldığı sol, sosyalist, devrimci geleneğin 1980 sonrası sağlık alanında sürdürülmesinin önemli bir entelektüeli ve emekçisiydi. TTB içerisinde örgüt okulu geleneğinin kurulmasının öncülerindendi.

Ata Soyer, 90’lı yılların ikinci yarısında değişik geçmişlere sahip politik sol grupların birlikte partileşme sürecinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) içerisinde yer aldı.

2006-2008 döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sağlık Başdanışmanı, 2010-12 dönemi Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi üyeliği yaptı.  

80 sonrası Bilim ve Sanat Dergisi, kendisinin de sürekli andığı gibi bir okul oldu onun için. Yazmayı ve böylece taraf olmayı hep önemsedi. Evrensel, Birgün ve Aydınlık gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, birçok yayın organında makaleleri yer aldı. Sağlık politikaları, insan hakları, sağlık çalışanları ve sendikalaşma gibi, konularda 30 kadar kitabı yayımlandı.

TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörlüğü ile TTB ve SES Sağlık ve Politika Kurulu üyeliği yapmaktaydı. 

Halen Türk Tabipleri Birliği Merkez Danışma Kurulu Üyesiydi.

Dr. Ata Soyer,  zorlu ve mücadeleyle geçen yaşamında iki kez evlendi, biricik kızı Dicle’nin babasıydı.

 

Fotoğraflar için tıklayınız...

Dr. Ata Soyer anısına yapılan web sayfası için tıklayınız...

 

 

İZMİR

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt