Ata Soyer İzmir’den Ankara’ya Uğurlandı

alt19 Mart 2013 tarihinde kaybettiğimiz, Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ata Soyer için 20 Mart 2013 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Bölümü Büyük Amfi’de bir tören düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen törende, Ata Soyer’in sevenleri, dostları, yoldaşları ve öğrencileri hazır bulundu. Ata Soyer’le ilgili duyguların paylaşıldığı törene, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Fatih Sürenkök, Mehmet Zencir, SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, sağlık meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı. Yapılan konuşmalarda, Ata Soyer’in demokratik hekim hareketine, sağlık hakkı ve sendikal mücadeleye katkıları, bağlılığı dile getirildi, devrim ve sosyalizm mücadelesine olan inancı vurgulandı. Törenin ardından Ata Soyer’in cenazesi alkışlarla Ankara"ya uğurlandı.

 


alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt