Paran Kadar Sağlık

Bu yıl 14 Mart Tıp Haftası çerçevesinde hastalarımızın ve sağlık çalışanlarının penceresinden; sağlık ortamını, sağlıkta dönüşüm programını, hekimlerin içinde bulunduğu koşulları daha görünür kılmak için Ankara Tabip Odası tarafından bir şarkı hazırlanıp klibi çekildi.

 

 

 

 

http://www.youtube.com/v/Twg-Gw6Oflk?version=3&hl=tr_TR&autoplay=1