AİHM: Ağır hastalığı olan tutukluların, tahliye edilmemesi ayrımcılıktır

altAvrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM) tutukluyken yakalandığı kanser hastalığından 2011 yılında yaşamını yitiren Gülay Çetin"in hastalığa rağmen tahliye edilmemesini AİHS’nin ihlali olarak değerlendirdi. Hasta olan hükümlülerin tahliye edilmesine ve affedilmesine olanak veren yasal düzenlemelere dikkat çeken ve tutuklular aleyhindeki bir ayrımcılık bulunduğunu belirten AİHM, Çetin"in yakınlarına 20 bin Euro tutarında manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

AİHM, cezaevinde tedavisi uygun olmayan hükümlülerin salıverilmesinde olduğu gibi;  tutukluların sağlık durumlarına uygun insani tüm tedbirlerin alınmasını,  cezaevinde tedavisi tıbben uygun olmayan tutukluların ilgili hakimler ve Yargıtay tarafından salıverilmesini sağlayıcı açık ve belirli yasal düzenlemelerin Ceza Muhakemesi Kanununda yapılması gerektiğine işaret etmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından bir süre önce tutuklu hastaların sağlık sorunlarının çözümü için Kanun Teklifi Taslağı hazırlanmış, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere iletilmiştir. Taslakta, hükümlülerin sahip olduğu haklardan tutukluların yararlandırılması gerektiği, mevcut uygulamanın ayrımcılık olduğu vurgulanmıştır. “Sağlık herkesin hakkıdır” başlığıyla kamuoyuna duyurulan görüşe destek verilmesi için TTB heyeti TBMM’de görüşmeler yapmıştır ( http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/saglik-3541.html ). Bu ziyaretlerde cezaevi koşullarında ağır hastalığı bulunan kişilerin yaşadıkları zorluklara ve tedavi koşullarına ilişkin bilgi vermişlerdir.

AİHM kararı ile de dikkat çekilen bu insanlık sorunun ivedi bir biçimde yapılacak yasal düzenlemelerle çözülmesi için TBMM’ni bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi