KESK, DİSK ve TTB’li kadınlar: 8 Mart resmi tatil ilan edilsin!

altKESK, DİSK ve TTB’li kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nün resmi tatil olması talebiyle 1 Mart 2013 tarihinde Yenişehir Postanesi önünde bir basın açıklaması yaptılar ve taleplerini kadın milletvekillerine faksladılar.

KESK, DİSK ve TTB"li kadınların milletvekillerine gönderdiği faksın tam metni şöyle:

8 MART RESMİ TATİL İLAN EDİLSİN…

8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak öldü. 1910 yılında II. Enternasyonal Kadın Konferansı’nda, 17 Mart 1970 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Aradan geçen 156 yıla rağmen kadınlar hala güvencesiz, esnek, düşük ücretle, kayıt dışı çalışmakta, her türlü şiddete, tacize, tecavüze maruz kalmaktadır. Bursa’da yanarak ölen tekstil işçisi kadınlar, Ceylanpınar’da boğularak ölen tarım işçisi çocuk yaştaki kadınlar hepsi kayıt dışıydı. Yine bugün kadın cinayetlerinin ulaştığı rakam ve öldürülme yöntemleri vahşet boyutlarına ulaşmıştır.

8 Mart dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de kadınların hak ve eşitlik isteklerini dile getirdikleri, kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sorunlara dikkat çektikleri, her türlü baskı ve sömürüye karşı bir araya geldikleri gündür. Bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan’ın da bulunduğu pek çok ülkede “8 Mart” ülkenin genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Biz; KESK, DİSK, TTB’li kadınlar;

Kadınların çalışma yaşamından dışlandığı, düşük ücretle ve kölece koşullarda kayıt dışı çalışmaya mahkûm edildiği, namus, töre adı altında şiddete uğrayıp, öldürüldüğü, savaşın sonuçlarının kadınlara acı ve gözyaşı olarak yansıdığı koşulların ortadan kalkması ve kadınlara Güvenceli İş, Güvenli Yaşam sağlanmasını istiyoruz.

Kadınların kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı sorunlara karşı bir araya gelinen, 8 Mart’ın tüm kadınlar için resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz.

 

BASIN AÇIKLAMASI
1 Mart 2013
 8 Mart, kapitalizmin tarihsel süreçte, kadın ile ihtiyaca bağlı olarak "ucuz emek - kutsanmış annelik" arasında kurduğu ikiyüzlü ilişkinin neoliberal politikalarla ülkemize yansımasının dayatıldığı bir dönemde, kadının varoluş mücadelesi için tarihsel bir anlam kazandığı gündür.
Bizler bugün emek ve meslek örgütlerinden kadınlar olarak, 8 Mart mücadelesinin haklılığından aldığımız cesaret ve güç ile kapitalizmin ve onun erkek egemen zihniyetinin yarattığı ekonomik, siyasal ve sosyal kuşatılmışlığı kırmak, umut ve güven dolu onurlu bir geleceği kurmak, kaybettiklerimizi kazanımlara dönüştürmenin güçlü adımlarını örgütlemek için bir araya geldik.

Kadınların yüzyıllar önce başlayan ezilme öyküsüne isyanımızı büyütme kararlılığında olan biz KESK, DİSK ve TTB’li kadınlar, bugün 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için bir kez daha alanlardayız.

Kadınların;

 • Sistem tarafından ucuz işgücü olarak görülüp; güvencesiz, kayıt dışı, düşük ücretlerle, 18 saate kadar çalıştırılmasına,
 • Performans adı altında çok çalıştırılıp, rekabete itilmesine,
 • İşyerlerinde kreş, çocuk bakımevleri olmadığı için çalışma yaşamından dışlanmasına,
 • Ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının sadece kadınların göreviymiş gibi gösterilerek bir kez daha sömürülmesine,
 • Her gün 5 kadının vahşice öldürülmesine ve faillerin çeşitli adlar altında ceza indimi alması ya da serbest bırakılmasına,
 • Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, töre-namus adı altında baskıya, işkenceye uğramasına, öldürülmesine,
 • İşyerinde, sokakta, evde; taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına,
 • Yasaların, toplumsal yaşamın kadınları ikincilleştiren yapısına,
 • Daha yoksul olduğu için eğitim, sağlık gibi temel haklardan her geçen gün mahrum edilmesine,
 • Nedeni ya da tarafı olmadıkları savaş politikalarının bedelini ödemeye mecbur bırakılarak; acı, gözyaşı ve göçe itilmesine, tecavüze uğramasına,
 • Başkaldıranlarının toplumdan dışlanmasına, politikleşip, özgürlük istediğinde gözaltına alınıp, tutuklanmasına,
 • Neoliberal muhafazakâr ataerkil politikalarla bedeninin, emeğinin ve cinselliğinin sömürülmesine,

KARŞI BAŞKALDIRIYORUZ!

Bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Kırgızistan’ın da bulunduğu 21 ülkede “8 Mart” ülkenin genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak biz de; sözümüzü söylemek, taleplerimizi haykırmak, dayanışmamızı örmek için 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz. Bunun için 8 Mart’ta hizmet üretmeyerek alanlara çıkıyoruz. Tüm kadınları da 8 Mart’ın resmi tatil olması için hizmet üretmeyerek alanlara çıkmaya davet ediyoruz.

TBMM’de bulunan tüm kadın milletvekillerinin 8 Mart’ın resmi tatil olması için ortak kanun teklifi sunup, bu konuyu hep birlikte kadın dayanışması içinde savunmalarını bekliyoruz. Bu yüzden bugün bütün Türkiye’de her ilin kendi kadın milletvekillerine faks çekme eylemini gerçekleştiriyoruz.

Kadın olarak verdiğimiz eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, toplumun her kesiminden ezilen, dışlanan ama isyan eden, barış, emek, demokrasi eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile kadın mücadelesinin ayrılmaz bütünlüğüne inanan bütün kadınlarla yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza, el ele olduğumuz sürece başarılı olacağına inanıyoruz.

 Çünkü gün dayanışma günüdür…

 Çünkü gün direnme ve isyan etme günüdür...

 Çünkü gün kadınların mücadele günüdür…

 Yaşasın 8 Mart!

 Yaşasın Kadın Dayanışması!