TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı’yla görüşecek

altTürk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşecek.

TTB’nin talebi üzerine gerçekleşecek görüşme 27 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 13.00’de başlayacak.

Görüşmede; Türkiye sağlık ortamının ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinden tıp fakülteleri hastanelerine, aile sağlığı merkezlerinden toplum sağlığı merkezlerine, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden muayenehanelere, işyeri hekimliklerinden kurum hekimliklerine, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan bütün hekimlerin sorunları Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na aktarılacak,

Ayrıca;

TTB tarafından hazırlanan “14 Mart’a 14 Acil Talep” başlıklı öncelikli talepler bildirgesi sunulacak.

Meslektaşlarımızdan; Sağlık Bakanı’yla görüşmede aktarılmasını istedikleri konuları ttb@ttb.org.tr adresine göndermelerini bekliyoruz.

 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ