TTB’den Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eylemine Destek

 

altTürkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) üyeleri 25 Şubat 2013 tarihinde “sosyal hizmeti, hayırseverlik anlayışı ile sunulan bir lütufa dönüştüren politikalara karşı” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde eylem yaptı.

 Eyleme, Türk Tabipleri Birliği, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk Gelişimciler Derneği, Sosyoloji Mezunları Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, sosyal hizmet akademisyenleri ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum destek verdi.
SHUDER Genel Başkanı Murat Altuğgil yaptığı konuşmada, Bakanlığın Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, sosyal hizmetin temel değerlerini, etik ilkelerini, felsefesini ve mesleğin uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanlarını yok saydığını belirtti. Eylemde söz alan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan ise sosyal hizmet emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.