Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantıları sürüyor

altBaşta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak SES ve Dev-Sağlık İş’inde aralarında bulunduğu 12 sağlık meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen Sağlıkçılar Meclisi toplantıları sürüyor.

“İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkıyoruz” sloganı ile gerçekleştirilen Sağlıkçılar Meclisi toplantıları 17 Şubat’ta Adana ve Denizli’de, 23 Şubat’ta ise Edirne ve Bursa’da yapıldı.

Bursa

Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantılarının Bursa ayağı 23 Şubat 2013 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Bursa Tabip Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, SES Bursa Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi yönetici ve üyelerinin yanı sıra; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Beyazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arzu Elbilici ve Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Bilecik Tabip Odalarının yöneticileri katıldı. Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Beyazıt İlhan, Kamu Hastane Birlikleri konulu bir sunum yaptı (Sunum için tıklayınız).

alt

Adana

Adana’da 17 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen Bölge Sağlıkçılar Meclisi’ne Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca ile Dr. Pelin Yargıç, Türk Diş Hekimleri Birliği MYK Üyesi Dr. Serdar Ak, SES Genel Merkezi Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Türk Hemşireler Derneği’nden Sevilay Yüceer, Adana-Osmaniye, Mersin, Niğde ve Hatay Tabip Odaları, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Eczacılar Odası, SES Adana,  Niğde, Osmaniye, Mersin, Hatay Şubeleri, Dev Sağlık-İş Adana Şube yöneticileri ve üyeleri katıldı.

alt

Denizli

alt

Edirne-Kırklareli-Tekirdağ

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt