Anayasa Mahkemesi Duvarına ’Sağlık Haktır’

altAnkaralı hekimler ve sağlık çalışanları, “Geceyi Gündüze Çevirelim” sloganıyla geldikleri Anayasa Mahkemesi önünde ellerinde mumlu fenerlerle eylem yaptı. Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Şubat’ta görüşülecek olan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptalini isteyen sağlıkçıların eyleminde Anayasa Mahkemesi’nin duvarına lazerle “Sağlık Haktır” yazıldı. Kan ağlayan adaleti temsilen siyahlar giyinmiş bir canlı heykel eylem boyunca Mahkeme önünde performans sergiledi.

Ankara Sağlıkçılar Meclisi bileşenleri Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Ankara şubeleri tarafından düzenlenen, örgütlerin merkez yönetimlerinin de katkı sunduğu eyleme CHP milletvekilleri Dr. Aytuğ Atıcı ve Dr. Orhan Düzgün de katılarak destek verdiler. 

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Özden Şener yaptığı konuşmada, sağlık sistemini eksikleriyle, kusurlarıyla bir binaya benzeterek, eski Sağlık Bakanı Akdağ’ın ise bu binayı iyileştirmek için çalışmak yerine kolonları kesip gittiğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB olarak 14 Şubat’ta Mahkeme önünde “Beyaz Nöbete” devam edeceklerini ve tüm Türkiye’deki hekim ve sağlık çalışanlarının halkın sağlık hakkı ve özlük hakları için gözünün kulağının da Anayasa Mahkemesi’nde olacağını belirtti. 

İtiraz hem içeriğe hem çıkarılış şekline

663 Sayılı KHK’yı Anayasa Mahkemesi’ne götüren CHP’nin Mersin Milletvekili Dr. Aytuğ Atıcı ve Tokat Milletvekili Dr. Orhan Düzgün de sağlık çalışanlarına destek vermek üzere Anayasa Mahkemesi önüne geldi. Türkiye’de sağlığı yeniden şekillendiren bu KHK’nın, Meclis açıkken ve komisyonlar çalışırken, milletvekillerinin gözlerinin içine baka baka, yasamayı yok sayarak bir gecede yangından mal kaçırır gibi çıkarıldığını söyleyen Atıcı, bu nedenle CHP’nin, KHK’nın hem çıkarılış şekline hem de içeriğine itiraz ettiğini belirtti. Daha sonra söz alan Düzgün ise, milletin sağlık ve temsil hakkının çalındığını vurgulayarak, yarın Anayasa Mahkemesi’nin “milletin mahkemesi” olduğunu görme umudunu dile getirdi.

Anayasa Mahkemesi duvarına lazerle “Sağlık Haktır” yazılması yoğun alkış alırken, sık sık “Sağlık Haktır Satılamaz” sloganlarının atıldı. Hekimler ve sağlık çalışanları yaktıkları ateşin başında ısınıp bir yandan da çalan şarkılara eşlik ettiler.

Görüntüleri paylaşan HAYAT TV emekçilerine teşekkür ediyoruz.