Eskişehir’de panel: Meslek Örgütleri Neden Hedefte

altEskişehir Akademik Odalar Birliği tarafından düzenlenen 'Meslek Örgütleri Neden Hedefte' konulu panel 9 Şubat 2013 tarihinde yapıldı.

 Panele konuşmacı olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof Dr Özdemir Aktan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr Metin Özuğurlu katıldı. 

 

 

 

alt