Bursa’da İşçi Sağlığı Hizmetleri Hızla Taşeronlaştırılıyor!

altTürkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 31 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de  “ihtiyacı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden satın almak üzere ” ihale ilanı verdi.

Konu ile ilgili Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 9 Şubat 2013 tarihinde Bursa Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında, işçi sağlığı hizmetlerinin taşeronlaştırılması eleştirildi.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

İHALE İLE İNSAN ÇALIŞTIRMA AYIBINA YENİ BİR HALKA: BURSA’DA İŞÇİ SAĞLIĞI HİZMETLERİ HIZLA TAŞERONLAŞTIRILIYOR!

Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit İşletmesi Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, 31 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete’de  “ihtiyacı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden satın almak üzere ” ihale ilanı vermiştir.

İhalenin 11 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bilindiği gibi, Türkiye, işçi sağlığı alanında gerek meslek hastalıkları, gerek iş kazaları; gerekse de çalışanların yaşam kalitesi ve iş memnuniyeti açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak kadar geri sıralardadır.

Ülkemizde her yıl en az otuz bin dolaylarında tanı konması beklenen meslek hastalıkları sayısı binin altındadır.

Ölümlü iş kazaları açısından Türkiye dünyada en ön sıralarda yer almaktadır. Sadece 2013 yılı Ocak ayında onlarca işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiştir. Bursa kamuoyu 10.12.2009 tarihindeki Bükköy kömür madeninde ölen 19 işçinin üzüntüsünü halen belleğinden silememiştir. Taşeronlaştırmanın bir sonucu olarak geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Kozlu İşletmesi’nde meydana gelen kazada yaşamını yitiren sekiz işçinin acısı yüreklerimizdeki sıcaklığını korumaktadır.

Çalışanların yaşam kalitesi ve iş memnuniyetleri ise gündemi ölümlerle, yaralanmalarla, sakatlıklarla ve hastalıklarla dolu olan işçi sınıfı için gündeme bile getirilememektedir.

Bu koşullarda Bursa’da bir kamu kurumu işyeri hekimi çalıştırmak için ihale açmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma olduğu bilinmektedir. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, işçi sağlığı ve güvenliğini, piyasa/pazar kuralları çerçevesinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmakta olan, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’ne teslim etmeye karar vermiştir. Bu alan hepimizin de bildiği gibi taşerona teslim edilemeyecek kadar değerlidir.  

Çalışma Bakanlığı’nın işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını yasa, yönetmelik ve tebliğler ile piyasaya açmasının sonucu olarak gelinen bu nokta, hekimlerin ihale ile çalıştırılmasına kadar ulaşmıştır. İşçi sağlığı hizmetini  ve bu hizmeti sunan İşyeri hekimlerini, taşeron ihaleleri üzerinden temin etmeye çalışan zihniyetin bir kamu kurumu işletmesi olması, işçi sağlığına ve hekimlik mesleği değerlerine, kamunun bakış açısını yansıtması açısından kaygı vericidir.  İşyeri hekimliğini taşeronlaştırmanın, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına vereceği zararlar, bilimsel olarak meslek örgütümüzce yıllardır defalarca ortaya konmuş ve dile getirilmiştir.

Hekimlik değerlerini yok sayan, hekim emeğini değersizleştirme uğraşı içerisine giren ve insani değerleri yok sayan bu uygulamayı,  ihale ile insan çalıştırılmasını Bursa Tabip Odası olarak bir kez daha kınıyoruz.

Bu alanın gerçek sahipleri olan işyeri hekimleri olarak,  işyeri hekimliği hizmetinin taşeron şirketler aracılığı ile üretilmesini hekimlik değerlerimize saldırı olarak görüyoruz. İşçi sağlığı alanının bir ticari alana dönüşmesinin yaratacağı sorunlar konusunda, yetkilileri uyarıyor ve ihalenin geri çekilmesini talep ediyoruz.

Bu kuruluşun kadrosunda çalıştıracağı bir hekimi istihdam etmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz.

Bu anlayış, Türkiye’deki ve Bursa’daki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının çözümüne katkı sunmaktan uzaktır.

Başta Sayın Çalışma Bakanı olmak üzere, yetkilileri, emeği ile çalışarak yaşamlarını kazanan emekçilerin sağlığına önem vermeye ve bu amaçla kamusal sorumluluktan kaçmak yerine; kamunun sorumluluğunu artıracak çalışmaları yaşama geçirmeye davet ediyoruz.

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu