TTB, 60. Yaşını Kutluyor

altMeslek örgütümüz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugün (31 Ocak) 60. Yaşını kutluyor. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile 31 Ocak 1953 yılında kurulan TTB, Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir.

Türk Tabipleri Birliği; Türkiye halkının sağlığını korumaya, geliştirmeye, herkesin kolay ulaşabileceği nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti için çalışmaya, meslek etik ilkelerini ve hekimlerin maddi, manevi haklarını korumaya, tıp eğitiminin her alanında söz söylemeye ve hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmeye devam edecektir. 60. Yaşımız kutlu olsun.