Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun Sağlık Durumunu Değerlendirme Talebine Ret

altProf.Dr.Fatih HİLMİOĞLU’nun cezaevinde gittikçe bozulduğu belirtilen sağlık durumunun tespiti amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturduğumuz heyetin muayene isteği Adalet Bakanlığı tarafından, gerekeni biz yaparız mantığıyla reddedildi. (Cevabi yazıya buradan erişebilirsiniz)

Tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldıkları hastalıklar ile bunların cezaevi koşullarında tedavilerinin toplumsal denetimi ile somut olarak ağır hastalık halinde olduğu belirtilen Dr.Fatih Hilmioğlu’nun sağlık durumunun tespiti amacıyla yapılacak muayenelerin, hastalık  halinde yapılacak rutin işlemlerin belirtildiği bir Genelge maddesi sebep gösterilerek reddedilmesini yadırgıyoruz.

Zira bu değerlendirme, resmi sağlık kurumlarında görevli tabiplerin özellikle iktidar tarafından hedef alınmış kişilerin yargılama süreçlerinde verdikleri tıbbi raporlar ve uyguladıkları tedavilerle ilgili olarak sorgulanıp tutuklandıkları; bu suretle sağlık çalışanları üzerinde ağır bir baskı kurulduğu gerçeği göz önünde bulundurulmadan yapılmış bürokratik bir değerlendirme niteliğindedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesinin karar ve görüşleri ışığında; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasamızdaki yaşam ve sağlık hakları akılda tutularak ve tutuklu hastanın da ikincil bir tıbbi görüş hakkının bulunduğu gözetilerek, Adalet Bakanlığından bu kararını gözden geçirmesini bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi