İşyeri Hekimleri İhaleyle Alınıp Satılamaz!

altEskişehirde bir süre önce TÜLOMSAŞ isimli kuruluş; fabrika için gerekli olan rulman, pompa, boya, kaynak işleri gibi ihtiyaçların yanına İşyeri Hekimliği hizmetlerini de koyarak ihaleye çıkarmıştı. Hiçbir uyarımıza değer verilmeden çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ve ona bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin doğrudan bir sonucu olan bu ihale, piyasalaşma ve taşeronlaşmada gelinen noktayı göstermesi açısından ibret vericidir. 

Kapitalist kamuculuk anlayışı; Türkiye’de çarpık ve belli belirsiz olan “sosyal-devletçi” yanıyla huzura çıkarken, 1980 askeri darbesinin hemen öncesinde 24 Ocak Kararları’yla uygulamaya çıkan ve dönemin asker diktası tarafından yol verilen haliyle “özelleştirmeler ve piyasa”nın önünün açılması biçiminde dağı(tı)ldı. Ve anlaşıldı ki; Kapitalist devlet kamuculuğunun, içi boşaltılmış, (kamuculuğa sermayenin tarafından bakan sosyal devleti ile dahi olsa), toplum yararına-sosyallik uyuşmuyor.

‘’Biz değer üretir, değer taşırız’’ı kendisine slogan edinmiş olan TÜLOMSAŞ’da “değer” sözünün “sosyal-devlet”teki “sosyal”lik gibi algılandığı/uygulandığı ortada. Çünkü Ticaret Kanununa tabi anonim şirket olan TÜLOMSAŞ, T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TCDD’nin bağlı ortaklığı iken; piyasa kuralları içinde işyeri hekimliği ihalesine çıkabiliyor. Kamuculuk adına ürettiği ‘’değer’’in de işçi sağlığının, piyasalaşarak, taşeronlaşarak, sermayenin maliyet hesapları içerisinde kaybolması anlamına geldiğini görmezden geliyor. İş kazası ve meslek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birinin de taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma olduğu bilinirken, işçi sağlığı hizmetini  ve bu hizmeti sunan İşyeri Hekimlerini taşeron ihaleleri üzerinden temin etmeye çalışan bir anlayışın toplum adına bir “değer” üretme iddiası olamaz.

Çalışma Bakanlığı’nın, tekil sermayenin istekleri doğrultusunda işçi sağlığı ve güvenliği alanını eğitimlerden hizmet üretimine kadar piyasaya açtığını ve bu uygulamalara İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile güç verdiğini, şimdilerde de adı geçen kanuna bağlı yönetmeliklerin istekleri doğrultusunda işyeri hekimi ihalesinin değişik kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu görüyoruz.

Piyasa/pazar kuralları doğrultusunda yapılacak olan bu ihaleye yine piyasa/pazar kuralları çerçevesinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmakta olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) üşüşecektir. İşçi sağlığı ve güvenliğinin örgütlenmesinde taşeron ara kademe yaratığı olan OSGB’ler hizmetin içini boşaltırken; çarpık ve belli belirsiz “sosyallik” içeren kapitalist devlet kamuculuğunun da içinin boş olduğu bir kez daha görülecektir.

Sosyal/toplum yararına kamuculuk anlayışı ile değil, kapitalist devlet kamuculuğuna dahi tahammül edemeyen anlayışlarıyla işçi sağlığı ve güvenliğini piyasa/pazar iştihasına teslim edenler şimdilerde TÜLOMSAŞ’ın açtığı ihale ile işyeri hekimi istihdamını seyrediyorlar.

İhale ile işyeri hekimi istihdam eden kurumlar, tercih ettikleri yöntem ile işyeri hekimini değersizleştirmek istediği gibi işçi sağlığı ve güvenliği alanını bir bütün olarak değersizleştirmeye örnek oluyorlar.

Biz bu değersizleştirmeyi kabul etmiyoruz ve itiraz ediyoruz.

İşyeri hekimlerinin istihdamında ve mesleki-teknik bilgi paylaşımında Türk Tabipleri Birliği ve yerel tabip odaları, sosyalliği toplum yararına tercüme eden kamuculuk anlayışı ile meslektaşlarının yanında olduğu gibi, işçi sınıfının da destekçisidir.

Çalışma Bakanlığının kanun, yönetmelik ve tebliğler ile işçi sağlığı ve güvenliği alanını piyasa/pazar saldırganlığına açmış olduğu bu duruma tepki vermek için, başta  işçi sınıfı olmak üzere  tüm emekçileri ve örgütlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu