Gözaltına alınan Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve 27 kişi derhal serbest bırakılmalıdır

alt

Gözaltına alınan Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun aralarında bulunduğu Dev Sağlık İş Üyesi 27 Sağlık çalışanı derhal serbest bırakılmalıdır.

Taşeron firmalara bağlı çalışan 10 bin sağlık çalışanının sendika üyeliğinin tanınmamasını protesto etmek ve Taşeron İşçilerin Sendika Hakkına Sahip Çıkmak için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde çadır kuran meslektaşımız Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr.Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu Dev Sağlık İş üyesi 27 sağlık çalışanı bugün gözaltına alınmıştır.

Türk Tabipleri Birliği olarak Dev Sağlık İş üyelerine yönelik bu saldırıyı şiddetle protesto ediyoruz. İşine, iş güvencesine, emeğine sahip çıktığı için gözaltına alınan Dev-Sağlık İş üyeleri derhal serbest bırakılmalıdır.