Prof.Dr.Fatih Hilmioğlu’nun Sağlığının Takipçisiyiz

altDr.Fatih Hilmioğlu bu ülkenin önemli aydınlarından; bir bilim insanı, bir rektör, bir hekim ve hepsinden önemlisi bir insan olarak her zaman TTB’nin ilgi alanında olmuştur.

Kendisi dört yıl önce ilk tutuklandığında İstanbul Tabip Odası tarafından ziyaret edilmişti. Sayın Dr.Hilmioğlu o zaman da karaciğerinden hasta idi, şimdi de hasta ve üstelik de, gelen bilgilere göre, hastalığı ilerlemiş vaziyette. Sayın Dr.Hilmioğlu’nun sağlığı ile ilgili doyurucu bir açıklama yetkili makamlar tarafından yapılmamaktadır. Ancak, yakınlarından ve avukatlarından alınan bilgiler son dönemlerde karaciğerine ek olarak böbrek fonksiyonlarının da bozulmuş olduğunu göstermektedir.

TTB, Dr.Fatih Hilmioğlu’nun sağlığını değerlendirmek üzere, gastroenterolog (hepatolog), psikiyatrist ve onkologlardan oluşan bir bilimsel kurul oluşturdu ve Adalet Bakanlığından muayene için izin istedi. Ancak şu ana dek herhangi bir yanıt verilmedi. Bu konudaki çabalarımız devam etmektedir.

Diğer yandan, 8 Ocak’ta birçok sivil toplum örgütü ve sanatçılarla birlikte İstanbul/Taksim’de Sayın Dr.Fatih Hilmioğlu’nun sağlığı ve tutukluluk durumu ile ilgili bir toplantı ve basın açıklaması düzenlendi. 10 Ocak günü, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı’nın Dr.Fatih Hilmioğlu’nu cezaevinde ziyaret etme talebi Bakırköy Savcılığı tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine söz konusu izin Adalet Bakanlığından talep edildi.

TTB, hiçbir hakkın yaşam hakkından üstün olmadığını bilmektedir. Bu yaklaşımla, Dr. Hilmioğlu da dahil olmak üzere, tedavileri cezaevi şartlarında sağlanamayan tutukluların tahliye olabilmeleri ve yargılamalarının tutuksuz sürebilmesi için yasal düzenleme çalışmasını da sürdürmektedir. Böyle bir yasal düzenleme için gerekli teklif taslakları gerekçeleriyle birlikte hazırlanmış, TBMM’deki bütün siyasi parti grupları ile paylaşılmıştır. (Teklif taslağına buradan ulaşabilirsiniz) Mevcut uygulamalar hükümlülerin sağlık nedeni ile cezaevinden salıverilmelerine olanak verirken, anlaşılması güç nedenlerle, yargısal makamlar tutuklulara bu hakkı vermemektedir. Bu yönde yasal düzenlemeler yapılabilmesi için TTB Merkez Konseyi üyeleri ve hukukçuları değişik günlerde siyasi partilerin Grup Başkan Vekilleri ve hukukçu milletvekillerine ziyaretlerini sürdürmektedir.

TTB, Dr.Fatih Hilmioğlu’nun ve diğer hasta tutukluların sağlığını izlemeye; tedavilerinin cezaevi dışında, uygun koşullarda ve yeterli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi