Sağlık herkesin hakkıdır

altCHP ile hasta olan tutukluların salıverilmesini sağlayacak yasa teklifi için görüşme yapıldı.

Tutukluların ağır hastalıkları durumunda tedavilerinin yapılabilmesi ya da bakımlarının sağlanabilmesi için serbest bırakılmaları gereklidir. Her ne kadar yargıç kararı ile her zaman tutuklunun serbest bırakılması mümkün ise de yaşanan örnekler tutukluluğun sürdürüldüğünü göstermektedir.

Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan bir Tasarı’da ağır hastalık durumu hükümlüler için infazın ertelemesi sebebi olarak düzenlenmektedir. Kişinin hüküm giydiğinde bile cezaevinden çıkmasını sağlayabilen sebeplerin tutukluluk kararında da gözetilmesi gereklidir.

Bu sebeplerle, tutukluların yaşam ve sağlık haklarını savunmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan bir yasa teklifi taslağı, Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof.Dr.Gülriz ERİŞGEN  ve Hukuk Danışmanı Av.Mustafa GÜLER tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Emine Ülker TARHAN’a sunulmuştur.

Sayın TARHAN’ın Meclis’teki makamında yapılan görüşmede, yasa değişikliğine ilişkin çalışmanın içeriği ile cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarıyla ilgili paylaşımda bulunulmuş; teklifin yasalaşması için destek talep edilmiştir.

Emine Ülker TARHAN, kendilerinin de bu konuda hazırlıklarının bulunduğunu ve kişilerin yaşam haklarının savunulmasının temel değerleri arasında olduğunu belirterek mevcut Tasarı’nın Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerinde konuyu gündeme getireceklerini belirtmiştir.

Bu konu ile ilgili olarak daha önce de Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Sayın  İdris BALUKEN ile görüşülerek destek talep edilmiş; Teklif taslağı Sayın BALUKEN tarafından da olumlu karşılanmıştı.

Yaşam hakkının korunması bakımından özel bir aciliyet taşıyan bu konunun bir an önce Meclis gündemine alınarak yasalaştırılması için Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinden randevu talep edilmiş ise de henüz randevu verilmiş değildir.

Yasa teklifi taslağına erişmek için tıklayınız