Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi Toplanıyor

alt

Kamu hastane birlikleri hayata geçirildi, CEO’lar atandı. Artık hastanelerimiz birer işletme, hastalarımız müşteri oldu.

CEO’lar işlerine hızlı başladılar, pek çok ilde geçici görevlendirme adı altında sürgünler başladı. Şimdi mecliste görüşülmeye başlanacak olan kamu özel ortaklığı ile ilgili yasa ile birlikte “devlet” hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin tümüyle ihaleyi alan şirketlere devri sağlanacak. Yani hepimizin, tıpkı daha önce laboratuar, görüntüleme, temizlik, güvenlik, bilgi işlem hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarının başına geldiği gibi taşeron şirketlere devrimizin yasasını çıkarıyorlar. İşimize, iş güvencemize, ekmeğimize göz dikdiler. Sağlık alanını şiddet alanı haline getirerek her gün hastalarımızdan, yakınlarından dayak yememizi sağladılar.

Bildikleri yolda adım adım gidiyorlar. Söz verdikleri yerlere sözlerini tutuyorlar.  Bizi hiçe sayarak, hekimleri, sağlık çalışanlarını ezerek yol alıyorlar.

Ancak tüm bunları kabul etmeyeceğiz, bizleri yok sayan politikalarına varlığımızı hissettirerek cevap vereceğiz. Sağlığın ticarileştirilmesi, haklarımızın gaspedilmesi politikalarına boyun eğmeyeceğiz.

5 Ocak 2013 Cumartesi günü tüm sağlık çalışanları ve ülkemizin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birikte Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi’nde toplanıyoruz. Önümüzdeki dönemin mücadele programını hekimler, sağlık çalışanları birlikte oluşturacağız.

Tüm meslektaşlarımız meclisimize davetlidir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi

Tarih: 5 Ocak 2013 Cumartesi

Saat: 10:00-16:30

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu