Hastalara Ait Verilerin Paylaşılması Hakkında

altSağlık Bakanlığı tarafından, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı ve USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılımın hekimler tarafından temin edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir.

Bugüne dek yapılan açıklamalarda da ısrarla ifade edildiği gibi, istenen hasta bilgilerinin özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu, hekimlerin hukuka aykırı bir davranışa zorlanmaması gerektiği, bilgilerin aktarımı için gerekli programın edinilmesini hekimlere yüklemenin Anayasanın 73. maddesine aykırı olduğu açıktır. Olası hukuki sorunlardan kaçınılabilmesi için hukuka uygunluk nedeni içermeyen hallerde, kişisel sağlık bilgilerini 3. kişi ve kurumlara aktarmanın Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlendiği, konusu suç oluşturan bir emrin verilemeyeceği, verilse bile yerine getirilemeyeceğini göz önünde bulundurarak

1- Hasta ve hekim arasında paylaşılan sağlık bilgilerinin, hastaların rızası alınmaksızın 3. şahıs konumunda olabilecek hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamasını

2- Hasta rızası alınması durumunda, istenen bilgilerin yollanması ile ilgili tüm donanım ve yazılımın Bakanlık tarafından karşılanması gerektiğinden hareketle, meslektaşlarımızın kendilerine gereksiz külfet oluşturacak satın alma girişimlerinde bulunmamalarını

3- Bu konu ile ilgili olarak süreç içinde Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile herhangi bir idari yaptırım tehdidi ya da uygulaması ile karşılaşılması durumunda,meslektaşlarımızın derhal Tabip Odaları ya da TTB ile iletişime geçmesini önemle hatırlatırız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi