İstanbul Tıp Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Asistanları İş Bıraktı

altSağlık Hizmeti Parayla, Puanla Ölçülebilen Bir Şey Değildir!

İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı asistanları, artan iş yükü ve son iki ayda yüzde 50’ ye varan ücret kesintilerine karşı acil servisler dışında hizmet vermeyerek iş bıraktı.  20 Aralık 2012 tarihinde iş bırakan asistan hekimler, 21 Aralık günü ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasının önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamada, “Sağlık hizmeti parayla, puanla ölçülebilen bir şey değildir. Sağlık kuruluşları da ticarethane değildir” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Bizler, kendimiz ve benzer durumdaki tüm asistan arkadaşlarımız için, maaş mağduriyetimizin acilen giderilmesi, emekliliğe yansıyacak emeğimiz karşılığına denk gelen ücret, performans değil eğitim temelli bir çalışma planı ve sağlığımız için tehdit oluşturmayan dünya standartlarında çalışma koşulları için iş bıraktık. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı, başhekimliği ve İ.Ü. Hastaneler Genel Direktörlüğü’nü taleplerimizi dikkate almaya çağırıyoruz.”

Yapılan basın açıklamasının ardından asistan hekimler, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı önüne yürüdü. Burada bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feray Kaya, "Uzmanlık eğitimi için başladığımız asistanlık sürecinde, yetersiz belki de hiç eğitim almadan hastanenin neredeyse tüm hizmet yükünü sırtlıyoruz. 36 saat aralıksız çalışıyor, yasal sürenin üstünde nöbet tutuyoruz. Bize söylenense bunun eğitimin bir parçası olduğu. Bu hangi uzmanlık eğitiminin parçası? Performans kaygısından uzak, emekliliğe yansıyacak bir ücret alabildiğimiz bir sağlık ortamında hekimlik yapmak istiyoruz" dedi.