İzmirli Asistan Hekimler 'G(ö)REV'de

 

altİzmir’de asistan hekimler iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için iş bıraktılar.

İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler 17 Aralık 2012 tarihinde iş bıraktı. Asistan hekimlerin eylemine, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen ile TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök de destek verdi.

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu’nun çağrısıyla İzmir (Bozyaka) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde öğle saatlerinde bir araya gelen asistan hekimler, başta yeterli eğitim alamama, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma şartları, şiddete ve mobinge maruz kalma, yetersiz ve değişken ücret uygulamasına karşı hep birlikte seslerini yükselttiler.
İş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için iş bırakan asistan hekimler, yaptıkları basın açıklamasında; “Sesimizi duyun;  köle gibi çalışan işçiler miyiz? Uzmanlık eğitimi alan asistanlar mıyız?” diye sordular.  

 Basın Açıklaması

İZMİRLİ ASİSTAN HEKİMLER “ARTIK YETER” DİYOR!

SESİMİZİ DUYUN KÖLE GİBİ ÇALIŞAN İŞÇİLER MİYİZ? UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN ASİSTANLAR MIYIZ?

BİZ KİMİZ? ARTIK YETER! SESİMİZİ DUYUN!

DAHA İYİ PROGRAMLANMIŞ EĞİTİM, İŞGÜVENCESİ, DAHA İNSANİ KOŞULLARDA HAYATIMIZI SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ EMEKLİLİĞİMİZE YANSIYAN ÜCRETLENDİRME, KISACASI EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Bizler eğitim alalım ve halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunalım diye geldiğimiz bu hastanelerde her gün daha fazla kar elde etmek isteyen bir sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalışan, yeterli ve uluslararası standartlara uygun bir eğitim almaktan çok uzakta olan asistan hekimleriz. Yöneticilerin iki dudağı arasındaki ve garantisi olmayan ek ücretlendirme sistemi ve biz doktorları birbirine düşüren performans sisteminin ağırlığı altında eziliyoruz. Daha önce hiç olmadığımız kadar mutsuz ve huzursuzuz.

ALO-SABİM hattı yüzünden kaybettiğimiz asistan arkadaşımız Melike ERDEM ve bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Ersin ARSLAN yanlış sağlık politikalarının ve sağlık sisteminin kurbanlarıdır. Onları asla unutmayacağız!

Mevcut sağlık sistemi sadece biz asistan hekimleri, uzman doktorları değil; ebesinden, hemşiresine, sağlık memurundan, sağlık teknisyenine tüm sağlık çalışanlarını çok olumsuz etkilemekte, birbirimizden ayırmakta ve mutsuz çoğunluklar yaratmaktan başka bir işlevi bulunmamaktadır. Hiçbir sağlık çalışanı emeğinin karşılığını tam olarak alamamaktadır.

Biz asistan hekimlere özel olan uzmanlık eğitimi ile ilgili sıkıntılarımız bugüne kadar hep geri plana atılmıştır.

ARTIK YETER DİYORUZ!

Sorunlarımızın bekleyerek, birileri tarafından, ya da kendiliğinden çözülebileceğini düşünmüyoruz.

Asistanlar olarak, zaman bir adım öne çıkma zamanıdır! Zaman haklarımızın kazanılacağı ana kadar; tüm sağlık çalışanlarının hep beraber, yan yana, omuz omuza olma zamanıdır! İş güvencesinden yoksun, emekliliğe yansımayan ücretlerle köle gibi çalışmaya zorlanan sağlık çalışanları olarak halkımıza sesleniyoruz, soruyoruz: Sizler için gecesini gündüzüne katan, fedakarlıkla çalışan bizlere reva görülen bu mudur?

Gelin hep birlikte bu kötüye gidişe dur diyelim. ARTIK YETER! SESLERİMİZİ DUYMASI GEREKENLER DUYSUNLAR! KÖLE DEĞİLİZ HİÇBİRİMİZ! ARTIK YETER!

Bugün burada Bozyaka Eğitim Araştırma, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Asistan Hekimleri hep birlikteyiz. Biz biliyoruz ki; yurdumuzun dört-bir yanındaki bütün asistan arkadaşlarımızın yürekleri ve kardeşçe, dostça selamları bizlerledir. Bizlerden de onlara selam olsun. Sadece onlara da değil bu haklı duruşumuza destek veren tüm sağlık çalışanlarına SELAM OLSUN.

Ayrıca bu bir günlük görev etkinliğimiz yani asistan hekimlerin sorunlarını yöneticilere ve ilgililere aktarma etkinliği ve eylemlerimiz  sonrasında, yöneticiler ve uygulayıcılar tarafından asistan arkadaşlarımızdan, bizlere destek veren sağlık çalışanlarından, hocalarımız ve uzmanlarımızdan herhangi birine karşı başlatılabilecek olan idari soruşturmalar, baskı ya da herhangi bir mobbing durumu oluşursa, herkes bilmedir ki daha uzun sürecek görev etkinlikleri ile karşılık vereceğiz.

Baskılarınız ve soruşturmalarınız bizleri yıldıramaz!

ARTIK YETER! KÖLE DEĞİLİZ HİÇBİRİMİZ!

BAŞTA ASİSTANLAR OLMAK ÜZERE BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEPBERABERİZ!

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ASİSTAN HEKİM KOLU

İZMİR İLİ ASİSTAN HEKİMLERİ

 

alt    alt

alt