Bir Şiddet Haberi de Şırnak’tan Geldi

altŞırnak Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Ahmet Göngür, bir öğrencinin usulsüz istirahat talebini karşılamadığı gerekçesi ile darp edildi. Olayın ardından Şırnak Tabip Odası yöneticileri meslektaşımız ve hastane yetkilileriyle görüşüp, şiddet olayına ilişkin hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

Saldırı sonrasında hastane önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları Dr. Ahmet Göngür’e yapılan saldırıyı protesto ederek iş bırakma eylemi başlattı.

Şırnak Tabip odası tarafından ziyaret edilen Şırnak Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, ülkenin dört bir tarafında sağlıkta yaşanan şiddete ve hekime yönelik hürmetsiz tutumlara karşın tahammüllerinin kalmadığını ve acil haller hariç olmak özere iki gün sağlık hizmeti sunmama kararı aldıklarını ifade ettiler.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada ise hükümetin uyguladığı sağlık politikaları sonucunda hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının arttığına dikkat çekilerek, olay hakkında başlatılacak hukuki sürecin takipçisi olunacağı duyuruldu.