Anayasa Mahkemesi Başkanı'na KHB Ziyareti

alt

Türk Tabipleri Birliği heyeti, 12 Aralık 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, II. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, 2010-2012 dönemi TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB avukatlarından Ziynet Özçelik tarafından gerçekleştirilen ziyarette, başta Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olmak üzere, sağlık alanı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan 6354 sayılı Torba Yasa ve bu düzenlemelerin sağlık ortamında meydana getirdiği sonuçlar hakkında hekimlerin tepki ve endişeleri aktarıldı.

Türkiye sağlık ve hekimlik ortamının içinde bulunduğu durum hakkında TTB’nin görüşlerinin dile getirildiği ziyarette, Kamu Hastane Birlikleri, Sağlık Meslekleri Kurulu, hekimlerin ve sağlık personelinin mesleki hakları, geçici görevlendirmeler, çalışma koşullarının ağırlığı, performansa dayalı ödeme, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi, hekimlik mesleğinin etik değerleri, hasta bilgilerinin gizliliği, hekim yetkisi ile açılan sağlık kuruluşlarında lisansla yetkilendirme gibi konular hakkında Haşim Kılıç’a bilgi verildi.

Ziyarette, iptal başvurusu yapılan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den kaynaklı yaşanan belirsizlik ortamı nedeniyle hekimlerin, Anayasa Mahkemesi’nin ivedilikle konuyu görüşme beklentisi içinde olduğu da iletildi.