’SABİM’ Şiddetine Tüm Yurtta Büyük Öfke

alt"Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı" KAPATILSIN!

Acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem’in 30 Kasım 2012 tarihinde, Sağlık Bakanlığı’nın SABİM hattına yapılan bir şikayetle ilgili savunmasını verdikten sonra, elinde tuttuğu savunma evrakı ile çalıştığı hastanenin altıncı katından atlayarak yaşamına son vermesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları, 4 Aralık Salı günü Türkiye genelinde “Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı”nın kapatılması için protesto eylemleri yaptı. On binlerce sağlık çalışanı aynı anda hep birlikte 184’ü arayarak “Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden” dedi.

Kamu, özel, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, toplum sağlığı merkezi ve kurum hekimliklerinde Dr. Erdem’in intiharına sebep uygulama 2 saatlik iş bırakma eylemi ile protesto edildi.

Acil servisler dışında sağlık hizmeti sunulmadı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin (TÜMRADDER) çağrısıyla, sağlık kurumlarında 08.00-10.00 saatleri arasında; acil servisler dışında sağlık hizmeti sunulmadı.

Çalıştıkları kurumların bahçesinde toplanan hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, saat 09:00’da Dr. Melike Erdem ve iyi hekimlik yapmak uğruna hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunmalarının ardından basın açıklamaları yaptılar, protesto yürüyüşleri gerçekleştirdiler.

Tüm yurtta eylem

Yurt genelinde gerçekleştirilen basın açıklamalarında, Sağlıkta Dönüşüm’ün can almaya devam ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi: “Genç meslektaşımızın ölümünden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan; ‘Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan Melike Erdem’le ilgili SABİM’e şikayette bulunulduğu, şikayet neticesinde soruşturma açıldığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. … Ancak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan bir hasta ile ilgili 22 Kasım 2012 tarihinde bir başvuru olmuştur.’ şeklindeki ‘açıklama’ öfkemizi daha da arttırıyor. ‘Açıklama’daki; ‘Sağlık camiamızı acıya sevk eden bu olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar devam ederken, bir takım yorumlarla konuyu istismar anlamına gelecek yaklaşımlarda bulunmak etik ve vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır.’ ifadesini ise etikten ve vicdandan nasibini almamışların suçluluk telaşının delili olarak görüyoruz.’ Dr. Melike Erdem’in ‘intihar’ın arifesinde savunma vermeye zorlandığı SABİM şikayetinin tarihi, sayısı ve içeriği belgeli olarak elimizdedir.”

“Delillerin karartılmasına izin vermeyeceğiz”

Acil serviste çalışan Melike Erdem’in acille herhangi bir ilgisi olmadığı halde, özürlü olmasını da göz önünde bulundurarak hastaya yardımcı olduğunun ve bu nedenle âdeta bir suç işlemiş gibi soruşturmaya uğradığının ifade edildiği açıklamalarda, şu bilgilere yer verildi: “Arkadaşımız savunmasının alındığı gün çalıştığı hastanenin altıncı katından aşağı atlayarak ‘intihar’ ediyor. Görgü tanıkları kendini boşluğa bıraktığında, SABİM’e verdiği ‘savunma’yı, zanlının adresini gösterir gibi, elinde tuttuğunu belirtiyorlar. Suçluluğun telaşına kapılan yetkililer ise delilleri karatmaya, yok etmeye çalışıyorlar.”

Hekimler ve sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı’nın, Dr. Melike Erdem’in ölümüyle ilgili delilleri karartmasına asla izin vermeyeceğinin dile getirildiği basın açıklamalarında, “Alo 184-SABİM Hattı”nın derhal kapatılması talep edildi.

İstanbul’da Sağlık Bakanı istifaya çağırıldı

Tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da hekimler ve sağlık çalışanları tüm sağlık kurumlarında Dr. Melike Erdem’i anmak ve tepkilerini ortaya koymak üzere sabah saatlerinde anma etkinlikleri ve basın açıklamaları gerçekleştirdi.

İstanbul’daki anma etkinliklerinin merkezi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Ümit Şen’in, SES ile Dev Sağlık-İş yöneticilerinin de katıldığı anma töreninde “Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı Kapatılsın! Sağlık Bakanı İstifa!” pankartı açıldı.

Dr. Melike Erdem’in anısına yapılan saygı duruşunun ardından yapılan konuşmalarda; Alo 184-SABİM hattının sağlık çalışanlarına yönelik taciz hattına dönüştürüldüğü, sağlık çalışanları hedef haline getirdiği dile getirildi ve bu hattın kapatılması istendi. Konuşmalarda,  hekim ölümlerini, sağlıkta yaşanan şiddeti seyretmekle yetinen, hekim ve sağlıkçılara karşı uygulama ve söylemlerini sürdüren Sağlık Bakanı’nın istifa etmesi talep edildi. Konuşmaların ardından tüm hekimler saat 12.00’de İstanbul Tıp Fakültesi önünden başlayıp Samatya’da son bulacak yürüyüşe çağrıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dışında, İstanbul Tıp Fakültesi, Marmara Tıp Fakültesi, Samatya, Yedikule, Bakırköy Ruh Sinir, Bakırköy Sadi Konuk, Taksim, Şişli Etfal, Okmeydanı, Haydarpaşa Numune, Zeynep Kamil, Göztepe, Süreyyapaşa, Beyoğlu Göz ve Pendik devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu pek çok sağlık kurumunda anma törenleri yapıldı.

Dönüşüm sürüyor sağlıkçılar ölüyor

Hekimler ve sağlık çalışanları öğle saatlerinde ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden, Dr. Erdem"in çalıştığı ve yaşamına son verdiği hastane olan Samatya Devlet Hastanesi"ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında sık sık "SABİM hattı kapatılsın", "Sağlıkta dönüşüm ölüm getirdi", "Melike"nin katili Sağlık Bakanı", "Dönüşüm sürüyor sağlıkçılar ölüyor", "Canımız yanıyor öfkemiz büyüyor" sloganları atıldı. Yürüyüşe, TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve SES üye ve yöneticileri katıldı.

Hekimler ve sağlık çalışanları Dr. Melike Erdem"in 6 kattan atlayarak düştüğü yere karanfiller bırakırken, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, “Herkes bilsin ki sağlık ortamında kötü şeyler oluyor. Herkes bilsin ki sağlık çalışanları mutsuz, huzursuz, kaygılı. Bütün ülke bilsin ki Melike’nin ölümü tesadüf değil” dedi. Çerkezoğlu, Dr. Ersin Arslan’ın da Dr. Melike Erdem’in de ölümlerinin tesadüf olmadığını belirtti.

Çerkezoğlu, bu ölümlerde şiddeti yeniden üreten yöneticilerin değerbilmez tutumunun, sağlık çalışanlarını değersizleştiren ve aşağılayan iktidarın, başbakanın, sağlık bakanının ve başhekimlerin payı olduğunu vurguladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan ise konuşmasında şunları söyledi: "Üzgünüz, kızgınız, öfkeliyiz. Üzgünüz, çünkü son derece genç başarılı bir meslektaşımızı kaybettik. Melike Erdem tek örnek değil. Samsun"da Mustafa Bilgiç eline iğne battığı için Kırım Kongo hastalığından öldü. Antep"te Dr. Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından öldürüldü. Şimdi de Melike Erdem, hiçbir şeye değemeyecek bir şikayet üzerine kendisinden savunma istendiği için intihar etti. Bunların hiçbirisi sürpriz değil, engellenemez de değil. İçerisinde bulunduğumuz sağlık ortamı bu ölümleri birleştiriyor".

Bu olayların yaşanmaması için yetkilileri defalarca uyardıklarını belirten Aktan, tüm sağlık çalışanlarının, hastaların ve halkın sağlık sisteminden şikayetçi olduğuna vurgu yaptı. Aktan konuşmasına, Erdem’in ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileyerek son verdi.

Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında Dr. Erdem"in ölümünün sağlık alanında yaşanılanların hangi boyutlara ulaştığını göstergesi olduğunu söyledi.

Çerkezoğlu, hastanelerde, tersanelerde, madenlerde can güvenliği olmadan insanları çalışmak zorunda bırakan sistemin ve sermayenin bu ölümlerden sorumlu olduğunu kaydetti.

Bir hekim hayatının baharında neden intihar eder?

Kurumlar adına hazırlanan basın açıklaması ise SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel tarafından okundu. Edip Cansever"in şiirinden, "Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar" dizeleriyle sözlerine başlayan Adıgüzel, "Hayatının ve mesleğini baharında bir asistan hekim, elinde, zanlının adresini gösterir gibi tuttuğu "SABİM savunması"yla niye intihar eder?" diye sordu.

Adıgüzel konuşmasında, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak uygulanan "Alo 184 SABİM Hattı"nın, Başbakan ve Sağlık Bakanı başta olmak üzere yönetenlerin sağlık çalışanlarını hedef gösteren açıklamaları ile sağlık çalışanlarının şikayet edildikleri, sorgusuz sualsiz soruşturmaya maruz kaldıkları bir yapı haline dönüştüğünü ifade etti.

Ankaralı hekimler “Sağlık Bakanı İstifa” sloganlarıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüdü

Ankara Tabip Odası (ATO) ve SES Ankara Şubesi üyesi hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri Doktor Melike Erdem"in ölmesine neden olan SABİM hattını protesto etmek için Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplandı ve Sağlık Bakanlığı"na yürüdü.

Yürüyüşte sık sık "Melike"nin katili Receplerin düzeni", "Bakan istifa", "Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir" sloganları atıldı.

TTB, ATO ve SES Ankara Şube yöneticilerinin katıldığı yürüyüşe CHP’nin hekim ve sağlıkçı milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Candan Yüceer, Hülya Güven, Kadir Ökmen Öğüt, Mehmet Hilal Kaplan, Muharrem Işık ve Nurettin Demir de destek verdiler.

Sağlık Bakanlığı önünde katılımcılar adına açıklama yapan ATO Ankara Şube Başkanı Özden Şener şunları söyledi: “Sağlıkçılar çok ağır şartlar altında çalışıyorlar. Bugün ülkemizdeki hekimlerin, sağlık çalışanlarının büyük kısmı mutsuz. SABİM hattı hekimler üzerindeki baskı aygıtlarından biri durumunda. SABİM"ler hekimlere gözdağı vermek için kullanılmaktadır."

‘Teşekkür’leri neden iletmiyorsunuz?

Bakanlığın, SABİM hattına günde yapılan 6.000 kadar başvurunun sadece  %0.5"inin şikayet, %6"sının teşekkür olduğunu açıkladığını söyleyen Şener,  buna rağmen herkesten savunma istenirken teşekkür iletilenlerin sayısının çok az olduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanı başta olmak üzere CEO’lara, hastane yöneticilerine ve başhekimlere seslenen Şener,  “Herkesten önce siz her sabah uyandığınızda 120.000 hekime, 600.000 sağlık çalışanına teşekkür edin. Güne öyle başlayın.” dedi.

Özden Şener"in konuşmasının ardından söz alan TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise Sağlık Bakanı Recep Akdağ"a "hekimlerin ölümünden vicdanınız rahatsızlık duyuyor mu?" sözleriyle seslendi. Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının ve yaşanan ölümlerin AKP hükümetinin politikalarının ürünü olduğunu belirten İlhan, "SABİM hatları bir an önce kapatılmalıdır. Bir arkadaşımızı daha bu sebeple kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

İzmir’de il sağlık müdürlüğüne siyah çelenk bırakıldı

İzmir’de hekimler ve sağlık çalışanları SABİM Hattı’nın kapatılması istemi ve sağlıkta yapılan özelleştirmeler ile performans sistemini protesto etmek amacıyla Basmane Meydanı"nda toplanarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Asistan Hekim Komisyonu üyesi Altan Gököz tarafından basın açıklaması yapıldı. Burada

TTB Merkez Konsey Üyesi Fatih Sürenkök ve SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur da birer konuşma yaptı.

İzmir Tabip Odası ile SES İzmir Şubesi tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi"nde gerçekleştirilen eylemde ise yakalarına ölen meslektaşları Dr. Melike Erdem"in fotoğrafını takan, ellerinde ise “Alo 184 -SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı Yetti Artık Çık Devreden” yazılı dövizler taşıyan hekimler ve sağlık çalışanlarına hastalar da alkışlarla destek verdi. Eyleme katılanlar daha sonra cep telefonlarından Alo 184 -SABİM Hattı’nı arayarak "Alo 184 yetti artık çık devreden" dedi.

Bursa

Bursa’da çeşitli kamu hastanelerinde görevli yüzlerce hekim, Muradiye Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Yakalarına “Alo 184 yetti artık çık devreden” yazılı kokartlar takan hekimler ve sağlık çalışanları, Dr. Erdem’in anısına saygı duruşu yaptıktan sonra, şikayet kutusu üstüne astıkları Dr. Erdem’in fotoğrafını karanfillerle donattılar.

Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala burada yaptığı konuşmada,  genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşlarının anısı önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, şiddete maruz kalan hekimlerin hizmet sunmakta günden güne zorlandığına dikkat çekti. Hastalara ise “Poliklinikte 3 dakikada aldığınız hizmeti sağlık hizmeti sanmayın” sözleri ile seslenen Pala,  “184 kapatılsın, yoksa daha önce olduğu gibi, yine hizmet sunmaya devam etme kararımız gözden geçirmek zorunda kalacağız” dedi.

Adıyaman

Adıyaman Tabip Odası’nın çağrısıyla hekimler ve sağlık çalışanları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanarak 3 saat iş bırakma eylemi yaptı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Süleyman Kılınç yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan Melike Erdem ile ilgili Sabim"e şikayette bulunulduğu, şikayet neticesinde soruşturma açıldığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yıllarca her türlü maddi-manevi sıkıntıya göğüs gererek, bin bir türlü emekle bir seviyeye gelen hekimleri, sistemin aksayan sorunlarının birinci dereceden sorumlusuymuş gibi göstermek kimsenin hakkı değildir. Her türlü şartta fedakarca çalışan, buna rağmen poliklinikte, acilde, klinikte, yoğun bakımda hakarete uğrayan, derdest edilen, öldürülen hekimlere kendi iyiliğiniz için sahip çıkın. Bütün sağlık çalışanları olarak ‘Alo 184-Sabim-Yetti artık, çık devreden’ diyoruz".

Ağrı

Ağrı Tabip Odası ve bazı sendika ve meslek örgütlerinin katılımıyla Ağrı Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Muğla

Muğla Tabip Odası’nın çağrısıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nurşin Külcü, hekimler ve sağlık çalışanları üzerinde baskı aracına dönüştürülen Alo 184- SABİM Hattı’ kapatılmasını istediklerini belirtti.

Basın açıklamasının ardından doktorlar acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem için bir dakika saygı duruşunda bulundular ve  Alo 184 SABİM hattını arayarak, hattın kapatılmasını istediler.

Adana

Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Seyhan Uygulama Merkezi, Çukurova Tıp Fakültesi,  Adana Devlet Hastanesi"nde hekimler ve sağlık çalışanları sabah saatlerinde 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Saat 12.30"da ise Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kırklareli

Kırklareli Tabip Odası tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması düzenlendi.

Gaziantep

Gaziantep Kilis Tabip Odası ve SES tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak uygulamaya geçirilen ve kendisi de performansa göre çalışan ‘Alo 184 SABİM’ hattı, yöneticilerin sağlık çalışanlarını hedef gösteren kışkırtıcı üslubu nedeniyle sorumlusu olmadıkları sistem ve olaylarla ilgili olarak şikayet edildikleri, sorgusuz sualsiz soruşturmaya maruz kaldıkları bir yapı haline getirilmiştir" denildi.

Hakkari

Van-Hakkari Tabipler Odası üyeleri, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde iş bırakma eylemi yaptı. Yüksekova Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasına SES ve Dev Sağlık-İş üyeleri de katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Tabip Odası, SES ve Dev Sağlık-İş üyeleri Kocaeli Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Kemal Keşmer tarafından okunan basın açıklamasında, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan genç meslektaşımız Melike Erdem, acille herhangi bir ilgisi olmadığı halde, hastanın özürlü olmasını da göz önünde bulundurarak hastaya yardımcı oluyor ve bu nedenle adeta bir suç işlemiş gibi soruşturmaya uğruyor ve aynı gün çalıştığı hastanenin altıncı katında aşağı atlayarak ‘intihar’ ediyor. Bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Aydın

Aydın Tabip Odası, SES Aydın Şubesi ve Türk Sağlık-Sen Aydın Şubesi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Sivas

Sivas"ta 2 saat iş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Poliklinikler girişinde basın açıklaması yaptı. Eylemde, "Alo 184-SABİM yetti artık, çık devreden" yazılı pankart açıldı.

Mersin

Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan Mersin Sağlık Hakkı Meclisi üyeleri, "Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden" sloganı ile Sait Çiftçi Caddesi üzerinden, Zeytinli Bahçe Caddesi’ne, oradan da Mersin Üniversitesi (MEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin bahçesine kadar yürüyüş yaptı.

MEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin önünde açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Başkanı Galip Kırıcı, artık ‘Alo 184’ hattının kapatılması gerektiğini söyledi.

Eskişehir, Afyon, Konya, Aydın, Karabük, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa tabip odaları ile sağlık meslek örgütleri tarafından düzenlenen basın açıklamalarında da ‘Alo 184-Sabim Hattı’nın kapatılması istendi.

 

Fotoğraflar için tıklayınız...