TTB, Sağlık Bakanlığı Hastanelerine Atanan ’CEO’ları Sordu

 

TTB Merkez Konseyi, son günlerde çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve tartışma yaratan CEO atmaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi istedi.

Konu ile ilgili, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan imzasıyla 28 Kasım 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan yönetici atamalarının son günlerde medyanın gündemini oluşturduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Haberlerde isimler ve yönetsel görevler sıralanarak aynı kişilere farklı yerlerde birden fazla görevin verildiği, bu görevler sonucunda önemli mali ayrıcalıkların edinildiği belirtilmektedir. Söz konusu haberler; doğru olması halinde Sağlık hizmetlerinin yürütülmesini, hekimlerin ve sağlık personelinin hak ve adalet duygusunu, çalışma isteğini ciddi biçimde olumsuz etkileyecek açıklamaları içermektedir.”

Yazıda, hekim ve sağlık kamuoyunu bilgilendirmek üzere, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında şu soruların yanıtlanması istendi:

1.     663 Sayılı KHK uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında yönetsel görevlere atanan hekimlerin, bağlı kuruluşların merkez teşkilatında yönetsel göreve atananlar ile taşra teşkilatında başhekim yardımcılığı ve üzerindeki bütün yönetsel görevlere atanan hekimlerin isimleri, görevleri ve görev yerleri,

2.     Birinci maddedeki hekimlerden ikinci görevleri, vekalet görevi olan hekimlerin kimler olduğu, görev yeri ve görev türünün ne olduğu,

3.     Birinci ve ikinci maddedeki hekimlerden 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 38. Maddesi uyarınca ikinci görevlendirme yolu ile Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlerin isimleri, asıl görev yeri olan tıp fakültelerinin isimleri ile Sağlık Bakanlığında yaptıkları görevler ve görev yerlerinin nereler olduğu,

4.     Birinci ikinci ve üçüncü madde de belirtilen hekimlerin her bir görev için aldıkları, aylık, ikinci görev aylığı, vekalet aylığı, ek ödeme ve tazminat ödemelerinin ayrı ayrı ve toplam tutarının ne olduğu.

Hekimler ve sağlık çalışanlarını rahatsız eden söz konusu atamalar, Türk Tabipleri Birliği ve meslektaşlarımız tarafından yakından izlenmekte olup gelişmeler meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi