Edirne ve Eskişehir’de KHB toplantısı

Yeni CEO’ların atanmasıyla uygulanmaya başlanan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Edirne ve Eskişehir Tabip Odaları tarafından düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Edirne’de KHB toplantısı

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve TTB Merkez Konseyi 2010-2012 dönemi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in davetli  olduğu toplantı 22 Kasım 2012 Perşembe günü Tabip Odası Lokali’nde gerçekleştirildi. Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Ekuklu’nun açış konuşmasıyla başlayan toplantıda KHB’lerin sağlık ve hekimlik uygulamasına getireceklerinin yanı sıra Edirne KHB yönetimince hekimlere tebliğ edilen geçici görevlendirmeler değerlendirildi. Toplantıya katılan hekimler KHB uygulamasının getireceği sorunları dile getirip TTB tarafından KHB’lere karşı bir an önce bir eylem programı oluşturulması gerektiğini ifade ettiler.

 

  

 

Eskişehir’de KHB toplantısı

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk’ün konuşmacı olarak katıldığı toplantı 24 Kasım 2012 Cumartesi günü Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Yılmaz’ın açış konuşmasının ardından Dr. Osman Öztürk 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve  KHB’lerle ilgili bir sunum yaptı. Toplantıya katılan hekimler KHB uygulamasının getireceği sorunları dile getirip TTB tarafından KHB’lere karşı bir an önce bir eylem programı oluşturulması gerektiğini ifade ettiler.