Hekim ve Sağlık Sorunları Paneli

16-22 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 48. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde "Hekim ve Sağlık Sorunları" paneline CHP Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.A.Özdemir Aktan katıldı.