Samsun’da Toplu İş Cinayeti!

“Eti Bakır Samsun İşletmesi”nde İŞ CİNAYETİ! Ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin ölümü ile çoğu ağır 14 kişinin yaralanması ile ilgili Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 

23 Kasım 2012

SAMSUN'DA TOPLU İŞ CİNAYETİ!

Özelleştirme ve taşeronlaştırma programı içerisinde sermayenin hizmetine sunularakCengiz İnşaat A.Ş. ne devredilen “Eti Bakır Samsun İşletmesi”nde İŞ CİNAYETİ! Ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin ölümü ile çoğu ağır 14 kişinin yaralanması…

Güvencesiz ve esnek çalışma biçiminin genel model olarak işlediği ve buna bağlı olarak taşeronlaş(tır)manın, sendikasızlaş(tır)manın ve bunların beraberinde getirdiği sağlıksız ortamların bir sonucudur İŞ CİNAYETLERİ!

İşçilerin sendikalaşarak örgütlenme gibi en doğal hakkına dahi tahammül edemeyen sermayeye, devlet/hükümet eliyle “yeni sendika yasası” altın tepside sunulurken; işçiye ise ya açlıktan ya da iş cinayetinden ölmek sunuluyor!

Evet! Tekil sermaye Cengiz İnşaat A.Ş.’nin mülkiyetini satın aldığı “Eti Bakır Samsun İşletmesi”nde sendikalaşarak örgütlenmeye çalışan 17 işçi yakın geçmiş zamanda işten atılmıştı. Sormadan edemiyoruz; “İşyeri önünde direnen işçiler mi şanslı, yoksa iş cinayetinden ölen işçiler mi?”

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş cinayetlerini önlemeye yönelik değil, suçluyu bulma mantığına göre yapılandırıldığı için; şimdi “suçlu(lar)” bulunacak! Bu “suçlu”; Ya  iş cinayetinden ölen ve/veya yaralanan işçi, ya iş güvenliği mühendisi, ya da işyeri hekimi olarak öne çıkartılacak. Ve hatta tekil sermaye olan Cengiz İnşaat A.Ş. nin sahibi ve/veya üst düzey yöneticileri de “suçlu” ilan edile(bile)cek! Ancak hiçbir zaman kapitalizmde ve üretim alanını işçinin değil de sermayenin çıkarları doğrultusunda düzenleyen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasında suç aranmayacak!

Oysa biz diyoruz ki; Kapitalizm öldürüyor, öldürecek!

Ve bir kere daha haykırıyoruz ki;  

Bu cinayet, güvencesiz ve esnek çalışmanın, taşeronlaştırmanın suçudur.

Bu cinayet, Devleti İMF ve Dünya Bankasının direktifleri ile sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleyen kapitalist devletle sermayenin birlikte işledikleri bir suçtur.

Türk Tabipleri Birliği olarak iş cinayetinden ölen işçilerimizin yakınlarına başsağlığı, ağır yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi