Yüceer’den Sağlık Bakanı’na soru: Halkı nasıl hasta etmeyi düşünüyorsunuz?

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan kamu-özel ortaklığı ihalelerinde, şirketlere hastaneler için yüzde 70 doluluk oranı vaat edilmesinin gerekçelerini ve sağlık alanının “işletme mantığıyla” yönetilmesinin gerekçelerini sordu. 

Yüceer tarafından Sağlık Bakanı’na yöneltilen sorular şöyle:  

-Sağlıkta Dönüşüm Projesi" adı altına yürütülen çalışmayla yeni dönemin başladığı günden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde önergeye konu kaç hastane için sözü edilen ihaleler alınmıştır?

-Tamamen işletme olarak yönetilmesi öngörülen ve “5 yıldızlı otel konforunda hastaneler” yapılması hedefiyle açılan ihalelerde Sağlık Bakanlığı’nın şirketlere yaptığı “yüzde 70 doluluk” vaadini “promosyon” olarak değerlendirmek doğru mudur?

-İhaleyi alacak şirketlere hem 25 yıl “kira” ödenecek hem de hastane içindeki görüntüleme ve laboratuar dahil pek çok hizmet devredilecektir. Yapılan yasal değişiklikle bu şirketlere tam KDV muafiyeti de getirilmiştir. Sözü edilen ihalelerin kamuya yararı nedir?

-Sözü edilen uygulama ile bakanlığınızın halk sağlığını değil, piyasa ekonomisi şartlarını ilk hedef olarak düşündüğü anlamına mı gelmektedir?

-Anayasal sağlık hakkından vazgeçilmesi söz konusu mudur?

-Yüzde 70 doluluk oranı ne öngörülerek vaat edilmiştir?

-Halkı nasıl hasta etmeyi düşünüyorsunuz?

-Sözü edilen ihaleler için verilen taahhütler hangi kapsamda ve hangi ödenekten karşılanacaktır? 

-Bu paralar yine halkın sırtına mı yüklenecektir?

-Şirketler bu teklife rağmen ihale almazsa başka planlarınız var mıdır?”