Açlık Grevinde Hekim Tutumu

TTB tarafından açlık grevlerini izleyecek hekimler için yeniden gözden geçirilerek hazırlanmış klinik, etik yaklaşım ve hukuki sorumlulukları içeren bilgilendirme ve izlemde kullanılacak değerlendirme formları ve aydınlatılmış onam belgesi için...