Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri WMA’nın gündeminde

 

altTTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Dünya Tabipleri Birliği’nin - DTB (World Medical Association - WMA) 10-13 Ekim 2012 tarihlerinde Bangkok’ta gerçekleştirilen Genel Kurulu’na katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, burada yaptığı konuşmada, 13 tıp ve sağlık öğrencisinin 4 ayı aşkındır devam eden tutukluluk durumunu hakkında bilgi verdi. Katılımcıların tepkisini çeken konu WMA Yönetim Kurulu Toplantısı’nın gündeminde de yer aldı. Öncelikle Türkiye’de yetkililere konuyla ilgili bir mektup yazılması ve arkasından da yine bu konuda bir Türkiye ziyareti yapılabileceği gündeme geldi.