AB İlerleme Raporu: 663 Sayılı KHK mesleki özerkliği kısıtlayıcıdır

alt

AB Komisyonu’nun “Türkiye 2012 İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesi” 10 Ekim 2012 tarihinde açıklandı. Raporda, AKP Hükümeti örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekle eleştirilirken, çok sayıda sendikacının halen cezaevinde olduğu hatırlatıldı. 2 Kasım 2011’de çıkarılan 663 Sayılı KHK’nin mesleki özerkliği kısıtlayıcı nitelikte olduğuna yer verilen raporda, KHK’nin Türk Tabipleri Birliği ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi. Sendikal mücadeledeki engellemelere de raporda değinildi.

Konuyla ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı:

-          Örgütler söz konusu olduğunda yasaların kısıtlayıcı biçimde yorumlandığını ve liderlerinin taciz edildiğini gösteren örnekler vardır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü, pratikte, geçen Temmuz ayında kamu çalışanları konfederasyonu KESK’in başkanının da aralarında olduğu 70’ten fazla sendikacının gözaltına alındığı polis baskınında olduğu gibi ihlal edilmektedir.

-          Sivil toplum kuruluşları (STK) ise para cezaları, kapatma davaları ve faaliyetlerinin engellenmesi gibi güçlüklerle karşılaşmaya devam etmektedir. Kasım 2011’de çıkartılıp Sağlık Bakanlığı’na yeni yetkiler tanıyan ve bir Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmasını öngören kararname, mesleki özerkliği kısıtlayıcı bulunduğu için Türk Tabipleri Birliği ile Dünya Tabipler Birliği tarafından eleştirilmiştir.

-          Hükümetin örgütlenme özgürlüğüne orantısız müdahalesine ilişkin verilen örnekler arasında şu kuruluş ve kişilerden de söz edilmektedir:  Diyarbakır Sarmaşık Derneği, Orhan Doğan Eğitim Destek Evleri, Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Platformu yöneticileri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği İzmir Şubesi, Sağlık Meslekleri Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği.