2012-2014 TTB-PHK Yürütme Kurulu belirlendi

 

 

altTürk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimlik Kolu (TTB-PHK) 6 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara"da toplandı. Kol Yürütme Kurulu seçiminin gerçekleştirildiği toplantıda, 2010-2012 dönemi çalışmaları ve önümüzdeki dönem yürütülecek faaliyetler değerlendirildi. 

2012-2014 Dönemi TTB-PHK Yürütme Kurulu Üyeleri şöyle: 

1. Birtürk Özkavak, Eskişehir, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, (Başkan)

2. Zafer Çelik, Ankara, Aile Hekimi, (Sekreter)

3. Mustafa Sülkü, İstanbul, Mediko ve İşyeri Hekimi

4. Onur Çeçen, İstanbul, TSM Hekimi

5. Erhan Özeren, Adana, Aile Hekimi

6. Hisar Altınol, Adana, Aile Hekimi

7. Kamiran Yıldırım, Mardin, Aile Hekimi

8. Birgi Tuna, Balıkesir, Aile Hekimi

9. Hakkı Turan, Muğla, Aile Hekimi